Szukaj

Systemy zasysające

Systemy zasysające pozwalają na bardzo wczesne wykrycie ryzyka pożarowego, a jednocześnie eliminują ryzyko fałszywych alarmów. Dobrze sprawdzają się w trudnodostępnych i wymagających przestrzeniach.

ProPoint PLUS czujka konwencjonalna zasysająca z rozproszoną detekcją optyczną

Konwencjonalna czujka zasysająca z możliwością pracy w adresowalnych pętlach Protec. Wykorzystuje do detekcji rozproszeniową komorę optyczną. Możliwość zainstalowania od 1 do 4 rurek detekcyjnych, dających niezależne sygnały alarmowe.

Cirrus Hybrid czujka zasysająca dymu i ognia

Konwencjonalna czujka zasysająca z możliwością pracy w adresowalnych pętlach Protec. Jedyna na rynku zintegrowana, zasysająca czujka dymu i ognia. Wykorzystuje unikalny sposób detekcji poprzez połączenie dwóch technologii: komory optycznej i komory mgłowej (Wilsona).

akcesoria do czujek zasysających

Rurki próbkujące, łączniki, filtry, uchwyty i inne elementy składowe pozwalające na konstruowanie zróżnicowanych systemów zasysających w detekcji pożarowej.

Cirrus Pro 200 czujka zasysająca

Konwencjonalna czujka zasysająca z możliwością pracy w adresowalnych pętlach Protec. Wykorzystuje do detekcji komorę mgłową (Wilsona). Zapewnia wykrycie zagrożenia pożarowego na bardzo wczesnym etapie. Odporna na fałszywe alarmy wywołane np. zapyleniem.

Czujki zasysające

Zasysające systemy detekcji pożaru mają szeroką gamę zastosowań dla obiektów różnego typu. W zależności od przestrzeni, którą mają zabezpieczać, mogą występować różne wartości przepływów powietrza, poziomów cząstek tła, wymagań dotyczących czułości, wymagań wydajnościowych itd. Znaczenie ma także rodzaj materiałów palnych znajdujących się w obiekcie. Projekt każdorazowo powinien uwzględniać specyfikę przestrzeni i potencjalne ryzyko pożaru. Systemy sygnalizacji pożaru Protec obejmują czujki zasysające Cirrus Pro 200, Cirrus HYBRID i ProPoint PLUS. Czujki zasysające zapewniają „aktywny” system detekcji, który pobiera powietrze z danego obszaru lub strefy pożarowej w celu wykrycia obecności cząstek spalania i dymu. Cząsteczki spalania i dymu są transportowane do detektora za pomocą zintegrowanego aspiratora, który w sposób ciągły pobiera powietrze z sieci rurek próbkujących, z których każda zawiera małe otwory – punkty próbkujące. Po stwierdzeniu wzrostu poziomów cząsteczek spalania/dymu w powietrzu informacje te są przedstawiane jako szereg alarmów etapowych za pośrednictwem zarówno wyświetlacza detektora, jak i wyjść, często są również zintegrowane z głównym systemem sygnalizacji pożaru w budynku. Systemy zasysające zapewniają niezawodną detekcję – wykrywają wszystkie typy pożarów i są odporne na fałszywe alarmy spowodowane np. kurzem, oparami, skraplaniem pary wodnej. Dzięki temu czujki zasysające można zastosować w najbardziej wymagających obiektach i strefach, np. w chłodniach, na basenach, w magazynach, w zakurzonych przestrzeniach międzystropowych. Detekcja odbywa się poprzez rurki próbkujące rozprowadzone po ścianach i suficie, natomiast czujka jest dostępna z poziomu podłogi, co znacząco ułatwia serwisowanie. Systemy zasysające doskonale sprawdzają się w wysokich obiektach, np. w magazynach czy halach sportowych, gdzie dostęp do czujek punktowych montowanych pod sufitem jest utrudniony.