Szukaj

Systemy zasysające

Systemy zasysające pozwalają na bardzo wczesne wykrycie ryzyka pożarowego, a jednocześnie eliminują ryzyko fałszywych alarmów. Dobrze sprawdzają się w trudnodostępnych i wymagających przestrzeniach.

Cirrus Pro 200 czujka zasysająca

Konwencjonalna czujka zasysająca z możliwością pracy w adresowalnych pętlach Protec. Wykorzystuje do detekcji komorę mgłową (Wilsona). Zapewnia wykrycie zagrożenia pożarowego na bardzo wczesnym etapie. Odporna na fałszywe alarmy wywołane np. zapyleniem.

ProPoint PLUS czujka konwencjonalna zasysająca z rozproszoną detekcją optyczną

Konwencjonalna czujka zasysająca z możliwością pracy w adresowalnych pętlach Protec. Wykorzystuje do detekcji rozproszeniową komorę optyczną. Możliwość zainstalowania od 1 do 4 rurek detekcyjnych, dających niezależne sygnały alarmowe.

Cirrus Hybrid czujka zasysająca dymu i ognia

Konwencjonalna czujka zasysająca z możliwością pracy w adresowalnych pętlach Protec. Jedyna na rynku zintegrowana, zasysająca czujka dymu i ognia. Wykorzystuje unikalny sposób detekcji poprzez połączenie dwóch technologii: komory optycznej i komory mgłowej (Wilsona).

akcesoria do czujek zasysających

Rurki próbkujące, łączniki, filtry, uchwyty i inne elementy składowe pozwalające na konstruowanie zróżnicowanych systemów zasysających w detekcji pożarowej.

Czujki zasysające

Systemy sygnalizacji pożarowej Protec obejmują czujki zasysające Cirrus Pro 200, Cirrus HYBRID i ProPoint PLUS. Systemy zasysające zapewniają niezawodną detekcję – wykrywają wszystkie typy pożarów i są odporne na fałszywe alarmy spowodowane np. kurzem, oparami, skraplaniem pary wodnej. Dzięki temu czujki zasysające można zastosować w najbardziej wymagających obiektach i strefach, np. w chłodniach, na basenach, w magazynach, w zakurzonych przestrzeniach międzystropowych. Detekcja odbywa się poprzez rurki próbkujące rozprowadzone po ścianach i suficie, natomiast czujka jest dostępna z poziomu podłogi, co znacząco ułatwia serwisowanie. Systemy zasysające doskonale sprawdzają się w wysokich obiektach, np. w magazynach czy halach sportowych, gdzie dostęp do czujek punktowych montowanych pod sufitem jest utrudniony.