Szukaj

Systemy zasysające

Systemy zasysające pozwalają na bardzo wczesne wykrycie ryzyka pożarowego, a jednocześnie eliminują ryzyko fałszywych alarmów. Dobrze sprawdzają się w trudnodostępnych i wymagających przestrzeniach.

akcesoria do czujek zasysających

Rurki próbkujące, łączniki, filtry, uchwyty i inne elementy składowe pozwalające na konstruowanie zróżnicowanych systemów zasysających w detekcji pożarowej.

Cirrus Hybrid czujka zasysająca dymu i ognia

Konwencjonalna czujka zasysająca z możliwością pracy w adresowalnych pętlach Protec. Jedyna na rynku zintegrowana, zasysająca czujka dymu i ognia. Wykorzystuje unikalny sposób detekcji poprzez połączenie dwóch technologii: komory optycznej i komory mgłowej (Wilsona).

ProPoint PLUS czujka konwencjonalna zasysająca z rozproszoną detekcją optyczną

Konwencjonalna czujka zasysająca z możliwością pracy w adresowalnych pętlach Protec. Wykorzystuje do detekcji rozproszeniową komorę optyczną. Możliwość zainstalowania od 1 do 4 rurek detekcyjnych, dających niezależne sygnały alarmowe.

System automatycznego czyszczenia rurek

System automatycznego czyszczenia rurek zasysających to rozwiązanie do obiektów, w których w chronionych strefach unosi się
dużo zanieczyszczeń – pyłów i innych drobnych cząstek. Takie warunki mogą powodować zapychanie systemów zasysających
ich błędne odczyty i detekcję. 

Czujki zasysające

Zasysające systemy detekcji pożaru mają szeroką gamę zastosowań dla obiektów różnego typu. W zależności od przestrzeni, którą mają zabezpieczać, mogą występować różne wartości przepływów powietrza, poziomów cząstek tła, wymagań dotyczących czułości, wymagań wydajnościowych itd. Znaczenie ma także rodzaj materiałów palnych znajdujących się w obiekcie. Projekt każdorazowo powinien uwzględniać specyfikę przestrzeni i potencjalne ryzyko pożaru. Systemy sygnalizacji pożaru Protec obejmują czujki zasysające Cirrus Pro 200, Cirrus HYBRID i ProPoint PLUS. Czujki zasysające zapewniają „aktywny” system detekcji, który pobiera powietrze z danego obszaru lub strefy pożarowej w celu wykrycia obecności cząstek spalania i dymu. Cząsteczki spalania i dymu są transportowane do detektora za pomocą zintegrowanego aspiratora, który w sposób ciągły pobiera powietrze z sieci rurek próbkujących, z których każda zawiera małe otwory – punkty próbkujące. Po stwierdzeniu wzrostu poziomów cząsteczek spalania/dymu w powietrzu informacje te są przedstawiane jako szereg alarmów etapowych za pośrednictwem zarówno wyświetlacza detektora, jak i wyjść, często są również zintegrowane z głównym systemem sygnalizacji pożaru w budynku. Systemy zasysające zapewniają niezawodną detekcję – wykrywają wszystkie typy pożarów i są odporne na fałszywe alarmy spowodowane np. kurzem, oparami, skraplaniem pary wodnej. Dzięki temu czujki zasysające można zastosować w najbardziej wymagających obiektach i strefach, np. w chłodniach, na basenach, w magazynach, w zakurzonych przestrzeniach międzystropowych. Detekcja odbywa się poprzez rurki próbkujące rozprowadzone po ścianach i suficie, natomiast czujka jest dostępna z poziomu podłogi, co znacząco ułatwia serwisowanie. Systemy zasysające doskonale sprawdzają się w wysokich obiektach, np. w magazynach czy halach sportowych, gdzie dostęp do czujek punktowych montowanych pod sufitem jest utrudniony.