Szukaj

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP

Ręczne ostrzegacze pożarowe pozwalają na szybkie uruchomienie alarmu pożarowego przez osoby przebywające w obiekcie. W razie fałszywego alarmu ROP można łatwo zrestartować.

6000 MCP wewnętrzny adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy ROP

Adresowalny, ręczny ostrzegacz pożarowy (tzw. ROP) przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektów. Dostępny w wersji natynkowej i podtynkowej.

6000/MCP/WP zewnętrzny adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy ROP

Adresowalny, ręczny ostrzegacz pożarowy (tzw. ROP) przeznaczony do stosowania na zewnątrz obiektów. Dostępny w wersji natynkowej.