Szukaj

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP

Ręczne ostrzegacze pożarowe pozwalają na szybkie uruchomienie alarmu pożarowego przez osoby przebywające w obiekcie. W razie fałszywego alarmu ROP można łatwo zrestartować.

6000 MCP wewnętrzny adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy ROP

Adresowalny, ręczny ostrzegacz pożarowy (tzw. ROP) przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektów. Dostępny w wersji natynkowej i podtynkowej.

6000/MCP/WP zewnętrzny adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy ROP

Adresowalny, ręczny ostrzegacz pożarowy (tzw. ROP) przeznaczony do stosowania na zewnątrz obiektów. Dostępny w wersji natynkowej.

Przycisk ROP

Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) pozwala na uruchomienie alarmu w momencie, kiedy użytkownik obiektu zauważy pożar. Użytkownik naciska przycisk, a ROP przekazuje sygnał dalej – do centrali pożarowej, która uruchamia kolejne elementy systemu. ROP to rozwiązanie stosowane w systemach sygnalizacji pożarowej równolegle z innymi zabezpieczeniami i czujkami. Adresowalne ostrzegacze pożarowe Protec występują w wersji natynkowej i podtynkowej. W zależności od modelu mogą być stosowane wewnątrz (6000/MCP) lub na zewnątrz obiektu (6000/MCP/WP). Są wyposażone w plastikową szybkę i zaprojektowane tak, aby umożliwić bezproblemowy reset po fałszywym alarmie.

Gdzie powinien znajdować się ręczny ostrzegacz pożarowy ROP? 

Ręczny ostrzegacz pożarowy w SSP powinien być ulokowany w widocznym, łatwo dostępnym punkcie i posiadać odpowiednie oznaczenie. Zgodnie z zasadami projektowania systemów sygnalizacji do najbliższego ROPa na obiekcie nie powinno być dalej niż 30 m. Osoby przebywające w obiekcie powinny móc skorzystać z ręcznego ostrzegacza pożarowego w momencie zauważenia pożaru. Odpowiednio wczesna reakcja jest kluczowa dla powodzenia akcji gaszenia pożaru i bezpiecznej ewakuacji. ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy) jest zatem bardzo ważnym elementem uzupełniającym skuteczny system sygnalizacji pożaru. Adresowalne ostrzegacze pożarowe 6000/MCP są zgodne z normą EN 54-11 i posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP.