Szukaj

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP

Ręczne ostrzegacze pożarowe pozwalają na szybkie uruchomienie alarmu pożarowego przez osoby przebywające w obiekcie. W razie fałszywego alarmu ROP można łatwo zrestartować.

6000/MCP/WP zewnętrzny adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy ROP

Adresowalny, ręczny ostrzegacz pożarowy (tzw. ROP) przeznaczony do stosowania na zewnątrz obiektów. Dostępny w wersji natynkowej.

6000 MCP wewnętrzny adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy ROP

Adresowalny, ręczny ostrzegacz pożarowy (tzw. ROP) przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektów. Dostępny w wersji natynkowej i podtynkowej.

Przycisk ROP

Ręczny ostrzegacz pożarowy pozwala na uruchomienie alarmu w momencie, kiedy użytkownik obiektu zauważy pożar. ROP to rozwiązanie stosowane w systemach sygnalizacji pożarowej równolegle z innymi zabezpieczeniami i czujkami. Adresowalne ostrzegacze pożarowe Protec występują w wersji natynkowej i podtynkowej. W zależności od modelu mogą być stosowane wewnątrz lub na zewnątrz obiektu. Są wyposażone w plastikową szybkę i zaprojektowane tak, aby umożliwić bezproblemową naprawę po fałszywym alarmie. Ręczny ostrzegacz pożarowy w SSP powinien być ulokowany w widocznym, łatwo dostępnym punkcie i posiadać odpowiednie oznaczenie. Osoby przebywające w obiekcie powinny móc skorzystać z ręcznego ostrzegacza pożarowego w momencie zauważenia pożaru. Odpowiednio wczesna reakcja jest kluczowa dla powodzenia akcji gaszenia pożaru i bezpiecznej ewakuacji.