Szukaj

Klapy oddymiające

Klapy oddymiające to elementy systemu oddymiania montowane na dachu obiektu. Ich głównym zadaniem jest odprowadzenie ciepła, dymu i toksycznych gazów powstałych wskutek pożaru.

Klapa oddymiająca dwuskrzydłowa FIRE2

Dwuskrzydłowe klapy oddymiające oferowane są z napędami zębatkowymi serii ZA lub DXD na 24 V DC w wariantach z owiewkami i dyszami kierującymi. Posiadają certyfikat stałości właściwości użytkowych wydany przez Zakład Certyfikacji ITB, a zastosowane napędy - Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP.

Klapa dymowa jednoskrzydłowa FIRE

Jednoskrzydłowe klapy dymowe oferowane są z napędami zębatkowymi serii ZA lub DXD na 24 V DC w wariantach z owiewkami i dyszami kierującymi. Klapy posiadają certyfikat stałości właściwości użytkowych wydany przez Zakład Certyfikacji ITB, a zastosowane napędy - Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP.

Klapy dymne

Klapy oddymiające pełnią taką samą funkcję jak okna oddymiające w systemach oddymiania i są wyposażone w certyfikowane siłowniki. Mogą być zastosowane zarówno na dachach dużych hal przemysłowych czy magazynów, jak i do zabezpieczenia mniejszych stref, np. w grawitacyjnym systemie oddymiania klatki schodowej. Na co dzień klapy dymowe służą do doświetlania i wentylacji stref, w których się znajdują. Mogą być otwierane do przewietrzania za pomocą przycisku. W sytuacji zagrożenia pożarowego klapa otwiera się w oparciu o sygnał z centrali oddymiania. W zależności od wymaganej dla danego obiektu czynnej powierzchni oddymiania stosuje się klapy jednoskrzydłowe lub klapy dwuskrzydłowe. W ofercie D+H znajduje się ponad 60 klap jednoskrzydłowych oraz ponad 130 klap dwuskrzydłowych. W zależności od wymagań i specyfiki obiektu klapy oddymiające oferowane są w wariantach bez owiewek (deflektorów wiatru), z owiewkami oraz owiewkami i dyszą kierującą. dymne oferowane są wraz z siłownikami zębatkowymi D+H z serii ZA i DXD. Zgodnie z przepisami klapy dymowe D+H posiadają certyfikat stałości właściwości użytkowych, a napędy świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. Szczegółowa dokumentacja techniczna obrazuje montaż klap między innymi na cokole, stropie żelbetowym czy sposób mocowania kopułki do podstawy klapy. Producent klap dymowych rekomenduje stosowanie detektorów deszczu i wiatru w celu uniknięcia strat materialnych powstałych w przypadku uszkodzenia klapy podczas silnego wiatru lub zalania pomieszczeń deszczem.