Szukaj

Klapy oddymiające

Klapy oddymiające to elementy systemu oddymiania montowane na dachu obiektu. Ich głównym zadaniem jest odprowadzenie ciepła, dymu i toksycznych gazów powstałych wskutek pożaru.

Klapa oddymiająca dwuskrzydłowa FIRE2

Dwuskrzydłowe klapy oddymiające oferowane są z napędami zębatkowymi serii ZA lub DXD na 24 V DC i 230 V AC w wariantach z owiewkami i dyszami kierującymi. Posiadają certyfikat stałości właściwości użytkowych wydany przez Zakład Certyfikacji ITB, a zastosowane napędy - Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP.

Klapa dymowa jednoskrzydłowa FIRE

Jednoskrzydłowe klapy dymowe oferowane są z napędami zębatkowymi serii ZA lub DXD na 24 V DC i 230 V AC w wariantach z owiewkami i dyszami kierującymi. Klapy posiadają certyfikat stałości właściwości użytkowych wydany przez Zakład Certyfikacji ITB, a zastosowane napędy - Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP.

Klapy oddymiające pełnią taką samą funkcję jak okna oddymiające w systemach oddymiania i są wyposażone w certyfikowane siłowniki. Mogą być zastosowane zarówno na dachach dużych hal przemysłowych czy magazynów, jak i do zabezpieczenia mniejszych stref, np. w grawitacyjnym systemie oddymiania klatki schodowej. Na co dzień klapy dymowe służą do doświetlania i wentylacji stref, w których się znajdują. Mogą być otwierane do przewietrzania za pomocą przycisku. W sytuacji zagrożenia pożarowego klapa otwiera się w oparciu o sygnał z centrali oddymiania. W zależności od wymaganej dla danego obiektu czynnej powierzchni oddymiania stosuje się klapy jednoskrzydłowe lub klapy dwuskrzydłowe. Zgodnie z przepisami klapy dymowe D+H posiadają certyfikat stałości właściwości użytkowych, a napędy świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.