Szukaj

Centrale pożarowe

Centrale pożarowe umożliwiają kontrolę pracy urządzeń w systemie sygnalizacji pożarowej. Przeznaczone do obiektów o małej, średniej i dużej kubaturze.

Protec 6100 centrala sygnalizacji pożarowej jednopętlowa adresowalna

W pełni adresowalna jednopętlowa, interaktywna, cyfrowa centrala sygnalizacji pożarowej. Bardzo prosta w instalacji, jak i obsłudze. Przeznaczona do obiektów o małej i średniej kubaturze.

Protec 6500 centrala pożarowa interaktywna cyfrowa adresowalna

W pełni adresowalna, interaktywna, cyfrowa centrala sygnalizacji pożarowej. Stosowana we wszystkich rodzajach instalacji - zarówno małych, jak i dużych. Centralę można wyposażyć w 4 pętle detekcyjne o pojemności 200 adresów każda.

Centrala systemu pożarowego

Centrala pożarowa stanowi serce systemu ppoż. i odpowiada za jego sprawne działanie. Centrale pożarowe Protec odbierają i wysyłają sygnały między podłączonymi urządzeniami takimi, jak czujki pożarowe, moduły kontrolno-sterujące i sygnalizatory, monitorując pracę systemu sygnalizacji pożarowej. Są elastyczne w zakresie podłączenia elementów pętlowych. Centrale pożarowe Protec wyróżniają się prostą obsługą zarówno w zakresie instalacji i programowania, jak późniejszego użytkowania w obiekcie. Spełniają normy EN 54-2 i EN54-4, posiadają także wszystkie wymagane prawem dopuszczenia. W zależności od wielkości i specyfiki obiektu stosuje się mniej lub bardziej zaawansowane centrale pożarowe. Centrala systemu sygnalizacji pożarowej Protec 6100 pracująca w systemie Algo-tectm jest przeznaczona do małych i średnich obiektów, takich jak garaże podziemne, małe hotele, domy pomocy społecznej itp. Centrala dysponuje jedną pętlą zapewniającą obsługę do 192 adresów. Jest przeznaczona do detekcji oraz sygnalizacji alarmu pożarowego, a także monitorowania i sterowania wszystkich urządzeń występujących w scenariuszu pożarowym. Posiada dwie nadzorowane linie sygnalizatorów konwencjonalnych, wbudowany zasilacz, a całość mieści się w niewielkiej obudowie. Rozwiązaniem przeznaczonym do obiektów średniej i dużej wielkości jest centrala pożarowa Protec 6500. Centrala oparta o system Algo-tectm jest urządzeniem pracującym w sieci central. Pojedynczy panel może zapewnić od 1 do 4 pętli dozorowych z możliwością instalacji do 200 adresów elementów na pętlę. Centrala pożarowa Protec 6500 jest przeznaczona do detekcji oraz sygnalizacji alarmu pożarowego, a także monitorowania i sterowania wszystkich urządzeń występujących w scenariuszu pożarowym. Centrala wyposażona jest w duży, kolorowy wyświetlacz dotykowy, na którym wyświetlane są wszystkie zdarzenia występujące w systemie. Praca centrali pożarowej przekłada się na skuteczność i sprawność działania całego systemu sygnalizacji ppoż. Duże znaczenie dla obsługi obiektu mają także intuicyjny interfejs centrali pożarowej i czytelność komunikatów.