Szukaj

Centrale pożarowe

Centrale pożarowe umożliwiają kontrolę pracy urządzeń w systemie sygnalizacji pożarowej. Przeznaczone do obiektów o małej, średniej i dużej kubaturze.

Protec 6100 centrala sygnalizacji pożarowej jednopętlowa adresowalna

W pełni adresowalna jednopętlowa, interaktywna, cyfrowa centrala sygnalizacji pożarowej. Bardzo prosta w instalacji, jak i obsłudze. Przeznaczona do obiektów o małej i średniej kubaturze.

Protec 6500 centrala pożarowa interaktywna cyfrowa adresowalna

W pełni adresowalna, interaktywna, cyfrowa centrala sygnalizacji pożarowej. Stosowana we wszystkich rodzajach instalacji - zarówno małych, jak i dużych. Centralę można wyposażyć w 4 pętle detekcyjne o pojemności 200 adresów każda.