Szukaj

Centrale pożarowe

Centrale pożarowe umożliwiają kontrolę pracy urządzeń w systemie sygnalizacji pożarowej. Przeznaczone do obiektów o małej, średniej i dużej kubaturze.

Protec 6100 centrala sygnalizacji pożarowej jednopętlowa adresowalna

W pełni adresowalna jednopętlowa, interaktywna, cyfrowa centrala sygnalizacji pożarowej. Bardzo prosta w instalacji, jak i obsłudze. Przeznaczona do obiektów o małej i średniej kubaturze.

Protec 6500 centrala pożarowa interaktywna cyfrowa adresowalna

W pełni adresowalna, interaktywna, cyfrowa centrala sygnalizacji pożarowej. Stosowana we wszystkich rodzajach instalacji - zarówno małych, jak i dużych. Centralę można wyposażyć w 4 pętle detekcyjne o pojemności 200 adresów każda.

Centrala systemu pożarowego

Centrale pożarowe Protec odpowiadają za sprawne działanie systemu sygnalizacji pożarowej. Odbierają i wysyłają sygnały między podłączonymi urządzeniami takimi jak czujki pożarowe i sygnalizatory, pozwalają na monitorowanie pracy systemu. Są elastyczne w zakresie podłączenia elementów pętlowych. W zależności od wielkości i specyfiki obiektu stosuje się mniej lub bardziej zaawansowane centrale pożarowe. Centrala Protec 6100 jest przeznaczona do małych i średnich obiektów, natomiast centrala Protec 6500 może być stosowana we wszystkich typach przestrzeni.   Możliwe jest łączenie central w sieci i elastyczna rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej. Obydwie centrale pożarowe Protec charakteryzuje duża wydajność i odporność na fałszywe alarmy.