Szukaj

Moduły wewnętrzne central oddymiania

Centrale oddymiania RZN oraz centrale przewietrzania GVL można rozbudowywać poprzez uzbrajane ich w dodatkowe moduły wewnętrzne. Pozwala to na indywidualne rozszerzenie ich funkcji

Strony

ACB-BSY+-GW1-230 bramka ACB dla napędów BSY+ 230 V AC

Bramka ACB dla napędów BSY+ na 230 V AC. Pełni funkcję modułu interfejsu pomiędzy elementami systemu sterowania budynkiem lub centralą D+H (CPS-M) oraz grupą napędów BSY+ na 230 V AC.

ERM 44 moduł przekaźników krańcowych

Moduł przekaźnika krańcowego posiadający bezpotencjałowe zestyki do sygnalizacji stanu otwarcia i zamknięcia napędu. Kompatybilny z magistralami: BSY, BSY+, opcją BRV i TMS (tylko w CDC).

ACB-BSY+-GW1-24 bramka dla napędów BSY+ 24 V DC

Bramka ACB dla napędów BSY+ na 24 V DC. Pełni funkcję modułu interfejsu pomiędzy elementami systemu sterowania budynkiem lub centralą D+H (CPS-M) oraz grupą napędów BSY+ na 24 V DC.

TR 42 - moduł przekaźnika do centrali oddymiania D+H

Moduł przekaźnika do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia i alarmu, posiada dwa bezpotencjałowe zestyki przełączne, maks. 230 V/5 A. Do zabudowy w miejscu wtykowym E1/E2 centrali.

BSY-GW 024-010-U bramka 0 ... 10 V DC dla napędów BSY+

Bramka dla napędów z technologią BSY+. Pełni funkcję modułu interfejsu pomiędzy elementami techniki sterowania budynkiem (BMS) a napędami D+H (BSY+).

TR 43-K przekaźnik odłączający

Przekaźnik odłączający ze zdublowanowymi bezpotencjałowymi zestykami przełącznymi do montażu na szynie "omega".

AT 41 - Moduł opóźnienia napędu

Moduł opóźnienia rozruchu napędów, stosowany w celu uniknięcia kolizji między skrzydłami lub między oknem a żaluzją. Przeznaczony do central RZN i GVL. Obsługuje napędy D+H generujące komunikat BRV.

TR 44-K - Moduł przekaźnika odłączającego 230 V AC

Moduł przekaźnika odłączającego 230 V AC, maksymalna moc przełączenia 720 VA. Montaż na szynie DIN.

CR-1 przekaźnik odłączający

Przełącznik odłączający na 24 V DC, np. do automatycznego sygnalizowania usterki lub alarmu. Do montażu w centralach RZN na szynie DIN.

GSV Moduł rozdziału grupy

Moduł rozdziału grupy - do rozdzielania żył przyłączeniowych napędów jednej grupy na 2 linie po 3 żyły. W jednej grupie można podłączyć równolegle maks. 4 szt.

Strony

Moduły do central oddymiania pozwalają na rozbudowę funkcjonalności systemu oddymiania, a także jego dostosowanie do specyfiki obiektu. Dzięki zastosowaniu odpowiednich modułów wewnętrznych możemy wzbogacić centralę o szereg dodatkowych opcji. W centralach oddymiania możemy zastosować m.in. moduły wyłączania alarmu, moduły przekaźników krańcowych, moduły rozdziału grupy. Moduły wewnętrzne central oddymiania pozwalają organizować pracę siłowników okiennych w bardziej zaawansowany sposób. Moduł zamykania sekwencyjnego umożliwiają ustawienie kolejności otwierania i zamykania skrzydeł okiennych oraz drzwiowych. Moduł opóźniania napędu znajduje zastosowanie tam, gdzie chcemy uniknąć kolizji skrzydeł okiennych z żaluzjami. Zastosowanie poszczególnych modułów zależy od projektu systemu oddymiania i indywidualnych uwarunkowań danej realizacji.