Szukaj

Moduły wewnętrzne central oddymiania

Centrale oddymiania RZN oraz centrale przewietrzania GVL można rozbudowywać poprzez uzbrajane ich w dodatkowe moduły wewnętrzne. Pozwala to na indywidualne rozszerzenie ich funkcji.

ACB-BSY+-GW1-230 bramka ACB dla napędów BSY+ 230 V AC

Bramka ACB dla napędów BSY+ na 230 V AC. Pełni funkcję modułu interfejsu pomiędzy elementami systemu sterowania budynkiem lub centralą D+H (CPS-M) oraz grupą napędów BSY+ na 230 V AC.

ACB-BSY+-GW1-24 bramka dla napędów BSY+ 24 V DC

Bramka ACB dla napędów BSY+ na 24 V DC. Pełni funkcję modułu interfejsu pomiędzy elementami systemu sterowania budynkiem lub centralą D+H (CPS-M) oraz grupą napędów BSY+ na 24 V DC.

AM 44-Z Moduł moduł sterowania sygnalizatorami

Moduł sygnału alarmu do sygnalizatorów optycznych i dźwiękowych, przeznaczony do central RZN. Do zabudowy w miejscu wtykowym E1/E2.

AT 41 - Moduł opóźnienia napędu

Moduł opóźnienia rozruchu napędów, stosowany w celu uniknięcia kolizji między skrzydłami lub między oknem a żaluzją. Przeznaczony do central RZN i GVL. Obsługuje napędy D+H generujące komunikat BRV.

BSY-GW 024-010-U bramka 0 ... 10 V DC dla napędów BSY+

Bramka dla napędów z technologią BSY+. Pełni funkcję modułu interfejsu pomiędzy elementami techniki sterowania budynkiem (BMS) a napędami D+H (BSY+).

CR-1 przekaźnik odłączający

Przełącznik odłączający na 24 V DC, np. do automatycznego sygnalizowania usterki lub alarmu. Do montażu w centralach RZN na szynie DIN.

CR-5 przekaźnik odłączający

Przełącznik odłączający na 230 V AC, np. do automatycznego sygnalizowania usterki lub alarmu. Do montażu w centralach RZN na szynie DIN.

ERM 44 moduł przekaźników krańcowych

Moduł przekaźnika krańcowego posiadający bezpotencjałowe zestyki do sygnalizacji stanu otwarcia i zamknięcia napędu. Kompatybilny z magistralami: BSY, BSY+, opcją BRV i TMS (tylko w CDC).

FS 41 moduł zamykania sekwencyjnego napędów do okien

Moduł zamykania sekwencyjnego napędów - pozwala na ustalenie kolejności otwierania i zamykania nakładających się skrzydeł okiennych lub drzwiowych. Maksymalna moc 50 W (2 A) na skrzydło.

GSV Moduł rozdziału grupy

Moduł rozdziału grupy - do rozdzielania żył przyłączeniowych napędów jednej grupy na 2 linie po 3 żyły. W jednej grupie można podłączyć równolegle maks. 4 szt.

Moduły wewnętrzne central oddymiania

Moduły do central oddymiania pozwalają na łatwą rozbudowę funkcjonalności systemu oddymiania, a także jego dostosowanie do specyfiki obiektu. Moduły mogą być wykorzystywane w centralach oddymiania lub centralach przewietrzania stosowanych w systemach naturalnej wentylacji. Dzięki zastosowaniu odpowiednich modułów wewnętrznych możemy wzbogacić centralę o szereg dodatkowych opcji. W centralach oddymiania możemy zastosować m.in. moduły wyłączania alarmu, moduły przekaźników krańcowych, moduły rozdziału grupy. Moduły wewnętrzne central oddymiania pozwalają organizować pracę siłowników okiennych w bardziej zaawansowany sposób. Moduł zamykania sekwencyjnego umożliwia ustawienie kolejności otwierania i zamykania skrzydeł okiennych oraz drzwiowych. Moduł opóźniania napędu znajduje zastosowanie tam, gdzie chcemy uniknąć kolizji skrzydeł okiennych z żaluzjami. Natomiast moduł przekaźnika krańcowego posiada bezpotencjałowe zestyki do sygnalizacji stanu otwarcia i zamknięcia napędów. W ofercie znajduje się ponad dwadzieścia modułów, zastosowanie poszczególnych zależy od projektu systemu oddymiania i indywidualnych uwarunkowań danej realizacji. Większość central oddymiania D+H posiada wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły.