Szukaj

Moduły wewnętrzne central oddymiania

Centrale oddymiania RZN oraz centrale przewietrzania GVL można rozbudowywać poprzez uzbrajane ich w dodatkowe moduły wewnętrzne. Pozwala to na indywidualne rozszerzenie ich funkcji.

AT 41 - Moduł opóźnienia napędu

Moduł opóźnienia rozruchu napędów, stosowany w celu uniknięcia kolizji między skrzydłami lub między oknem a żaluzją. Przeznaczony do central RZN i GVL. Obsługuje napędy D+H generujące komunikat BRV.

TR 43-K przekaźnik odłączający

Przekaźnik odłączający ze zdublowanowymi bezpotencjałowymi zestykami przełącznymi do montażu na szynie "omega".

IM 80 - Moduł impulsowy do central RZN

Moduł impulsowy do wszystkich central RZN konwertujący sygnał ciągły na impulsowy. Do montażu na szynie DIN.

WFR 41 moduł przekazania sygnału pogodowego

Pogodowy przekaźnik przesyłowy - umożliwia przekazywanie sygnału zamknięcia do kolejnych central. Do zabudowy w miejscu wtykowym E1/E2 centrali.

FS 41 moduł zamykania sekwencyjnego napędów do okien

Moduł zamykania sekwencyjnego napędów - pozwala na ustalenie kolejności otwierania i zamykania nakładających się skrzydeł okiennych lub drzwiowych. Maksymalna moc 50 W (2 A) na skrzydło.

IM 44-K/M Moduł impulsowy

Moduł impulsowy do central modułowych i kompaktowych, konwertujący sygnał ciągły na sygnał impulsowy. Pozwala na uruchomienie systemu oddymiania i kasowanie alarmu poprzez połączenie z głównym systemem ppoż. (SSP).

TR 42 - moduł przekaźnika do centrali oddymiania D+H

Moduł przekaźnika do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia i alarmu, posiada dwa bezpotencjałowe zestyki przełączne, maks. 230 V/5 A. Do zabudowy w miejscu wtykowym E1/E2 centrali.

TRL 8 - Moduł przekaźnika odłączającego 230 V AC

Moduł przekaźnika odłączającego 230 V AC, do sterowania jedną grupą wentylacyjną (pozwala podłączyć kilka grup). Montaż na szynie DIN.

ERM 44 moduł przekaźników krańcowych

Moduł przekaźnika krańcowego posiadający bezpotencjałowe zestyki do sygnalizacji stanu otwarcia i zamknięcia napędu. Kompatybilny z magistralami: BSY, BSY+, opcją BRV i TMS (tylko w CDC).

AM 44-Z Moduł moduł sterowania sygnalizatorami

Moduł sygnału alarmu do sygnalizatorów optycznych i dźwiękowych, przeznaczony do central RZN. Do zabudowy w miejscu wtykowym E1/E2.

Moduły do central oddymiania pozwalają na łatwą rozbudowę funkcjonalności systemu oddymiania, a także jego dostosowanie do specyfiki obiektu. Moduły mogą być wykorzystywane w centralach oddymiania lub centralach przewietrzania stosowanych w systemach naturalnej wentylacji. Dzięki zastosowaniu odpowiednich modułów wewnętrznych możemy wzbogacić centralę o szereg dodatkowych opcji. W centralach oddymiania możemy zastosować m.in. moduły wyłączania alarmu, moduły przekaźników krańcowych, moduły rozdziału grupy. Moduły wewnętrzne central oddymiania pozwalają organizować pracę siłowników okiennych w bardziej zaawansowany sposób. Moduł zamykania sekwencyjnego umożliwia ustawienie kolejności otwierania i zamykania skrzydeł okiennych oraz drzwiowych. Moduł opóźniania napędu znajduje zastosowanie tam, gdzie chcemy uniknąć kolizji skrzydeł okiennych z żaluzjami. Natomiast moduł przekaźnika krańcowego posiada bezpotencjałowe zestyki do sygnalizacji stanu otwarcia i zamknięcia napędów. W ofercie znajduje się ponad dwadzieścia modułów, zastosowanie poszczególnych zależy od projektu systemu oddymiania i indywidualnych uwarunkowań danej realizacji. Większość central oddymiania D+H posiada wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły.