Szukaj

Czujki pożarowe

Montowane pod sufitem czujki punktowe posiadają zaawansowany algorytm analizy czynnika pożarowego. W zależności od rodzaju detekcji wyróżniamy czujki ciepła, czujki dymu oraz multisensory takie jak czujki optyczno-termiczne oraz optyczno-termiczne z detektorem CO.

6000PLUSOPHTCO czujka optyczno-termiczna z detektorem CO

Interaktywna, adresowalna czujka optyczno-termiczna z detektorem CO. Detektor tlenku węgla pozwala na jeszcze szybsze i bardziej precyzyjne wykrywanie pożaru oraz zmniejsza ryzyko powstania fałszywego alarmu wywołanego np. zapyleniem.

Obudowa kanałowa czujki dymu

Obudowa posiada jednorurkowy system próbkowania powietrza i filtr do pracy w zapylonym otoczeniu. Połączenie czujki z obudową pozwala prowadzić detekcję wewnątrz kanału wentylacyjnego.

Czujka przeciwpożarowa

Czujki punktowe 6000PLUS w systemie sygnalizacji pożarowej odpowiadają za detekcję pożaru. Posiadają zaawansowany algorytm analizy czynnika pożarowego, który pozwala szybko wykryć zagrożenie. Jednocześnie są odporne na fałszywe alarmy dzięki odpowiedniej konstrukcji komory pomiarowej. Umożliwiają wyświetlanie adresu logicznego na elemencie. Czujki pożarowe Protec z serii 6000PLUS są adresowalne, interaktywne i multisensorowe. Ze względu na sposób detekcji w systemach wyróżnia się czujki ciepła, optyczne czujki dymu, adresowalne czujki optyczno-termiczne, czujki optyczno-termiczne z detektorem CO. Czujki pożarowe można polakierować na dowolny kolor tak, aby nie odznaczały się na tle sufitu. Dzięki temu typowo techniczne elementy takie, jak czujki ppoż. mogą być naprawdę dyskretne i estetyczne, co ma znaczenie nie tylko dla inwestora czy projektanta, ale także dla użytkowników obiektu.

Czujki przeciwpożarowe 6000PLUS

Seria 6000PLUS oferuje dodatkowo czujki pożarowe z sygnalizatorem akustycznym lub głosowym. Zostały one zaprojektowane z myślą o połączeniu w ramach czujki zaawansowanej technologii detekcji z sygnalizatorami dźwiękowymi. Sygnalizator głosowy pozwala na dostosowanie komunikatów do potrzeb danego obiektu, co przekłada się na usprawnienie ewakuacji szczególnie tam, gdzie użytkownicy nie znają rozkładu budynku. Zastosowanie czujek wyposażonych w sygnalizatory akustyczne (lub głosowe) pozwala także na optymalizację całościowych kosztów systemu sygnalizacji pożarowej w budynku – nie ma bowiem konieczności stosowania oddzielnych sygnalizatorów. Elementami uzupełniającymi dla serii czujek 6000PLUS są nisko-profilowe gniazda czujek adresowalnych i gniazda czujek do sufitów podwieszanych, łatwe w montażu, gwarantujące jeszcze niższy profil czujki ppoż. Te cechy czynią czujki pożarowe Protec skutecznym, ekonomicznym i estetycznym rozwiązaniem w systemach detekcji i sygnalizacji pożaru.