TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Centrale oddymiania

Najważniejszą częścią instalacji systemu oddymiania jest centrala. Urządzenia D+H Polska posiadają wyposażenie zapewniające wysoki komfort obsługi.

Elektryczne centrale oddymiania RZN zapewniają sterowanie i kontrolę całego systemu. Posiadają niezależne źródło zasilania, dzięki czemu uruchomienie oddymiania następuje nawet w przypadku braku zasilania. Wyposażone są w wiele komfortowych funkcji, np. alarm w przypadku zakłócenia, regulację czasu przewietrzania, ograniczenie wysuwu, zintegrowany service timer do kontroli przeglądów konserwacyjnych i serwisowych. Dodatkowe funkcje central oddymiania można uzyskać poprzez zastosowanie modułów wspomagających.

 

AdComNet

AdComNet (ang. Advanced Com­munication Network) to innowa­cyjny system do oddymiania i naturalnej wentylacji. Wy­korzystuje magistralę ko­munikacyjną, która pozwala na sieciowe połą­czenie aż 2048 pojedyn­czych central RZN i do­wolną konfigurację każ­dej z nich.

Centrala RZN 4503-T

Zasilanie: 230 V AC / 50 Hz, 100 VA
Wyjście: 24 V DC / 3 A
Funkcje: 1 linia, 1 grupa, współpraca z BMS, SSP
Ochrona: IP 30 (obudowa aluminiowa)
Dodatkowe parametry: kompaktowa budowa wyposażona w zintegrowany przycisk oddymiania i klawisze naturalnej wentylacji

RZN 4404-K Centrala oddymiania

Zasilanie: 230 VAC / 50 Hz, 120 VA
Wyjście: 24 VDC, maks. 4 A
Funkcje: 1 linia, 1 grupa, współpraca z BMS, SSP
Ochrona: IP 30 (obudowa plastikowa) lub IP 54 (obudowa stalowa KS)

RZN 4408-K centrala oddymiania

Zasilanie: 230 VAC / 50 Hz, 240 VA
Wyjście: 24 VDC, maks. 8 A
Funkcje: 1 linia, 2 grupy, współpraca z BMS, SSP, AdComNet
Ochrona: IP 30 (obudowa plastikowa) lub IP 54 (obudowa stalowa KS)

RZN 4404-M Centrala oddymiania

Zasilanie: 230 VAC / 50 Hz, 120 VA
Wyjście: 24 VDC, maks. 4 A
Funkcje: 2 linie, 2 grupy, współpraca z BMS, SSP, AdComNet
Ochrona: IP 30 (obudowa plastikowa) lub IP 54 (obudowa stalowa MS)

RZN 4408-M Modułowa centrala oddymiania

Zasilanie: 230 VAC / 50 Hz, 240 VA
Wyjście: 24 VDC, maks. 8 A
Funkcje: 2 linie, 3 grupy, współpraca z BMS, SSP, AdComNet
Ochrona: IP 30 (obudowa plastikowa) lub IP 54 (obudowa stalowa MS)

RZN 4416-M centrala oddymiania D+H

Zasilanie: 230 VAC / 50 Hz, 500 VA
Wyjście: 24 VDC, maks. 16 A
Funkcje: 2 linie, 3 grupy (8 A na wyjście), współpraca z BMS, SSP, AdComNet
Ochrona: IP 54 (obudowa stalowa)

Centrala oddymiania RZN 43xx-E

Zasilanie: 230 VAC / 50 Hz
Wyjście: 24 VDC (21,6 - 30,0 V), 8 A - 64 A
Funkcje: min. 1 linia, min. 1 grupa, współpraca z BMS, SSP
Ochrona: IP 54 (obudowa stalowa)
Dodatkowe parametry: Dzięki swojej konstrukcji pozwala na dowolną kombinację lini i grup, zwiększenie mocy centrali czy dostosowanie (funkcji) w zależności od rodzaju i wielkośći obiektu.