Szukaj

Radiowy system sygnalizacji pożarowej

System, który wykorzystuje dwukierunkową komunikację radiową. Nie wymaga okablowania, dzięki czemu idealnie sprawdza się w modernizowanych obiektach oraz w zabytkach.

Bezprzewodowy konwencjonalny ekspander 3000/WLS/EXP

Konwencjonalny ekspander umożliwiający podłączenie do 32 urządzeń bezprzewodowych detekcyjnych (czujki, moduły, ROP-y) do każdego systemu pożarowego poprzez moduł kontrolny. Wymaga zewnętrznego zasilacza.

Bezprzewodowy 1-wyjściowy moduł z obudową i bateriami 6000/WLS/BOP

Moduł ma funkcjonalność przekaźnika NO/NC i wyjścia 24 V DC w radiowym systemie sygnalizacji pożarowej Protec. Kompatybilny ze wszystkimi translatorami i ekspanderami Protec.

Bezprzewodowy ekspander Protec 6000/WLS/EXP

Ekspander zwiększający zasięg między translatorem a elementami detekcyjnymi w radiowym systemie sygnalizacji pożarowej. Wymaga zewnętrznego zasilacza.

Bezprzewodowy translator Protec 6000/WLS/HLI

Zasilany z pętli, adresowalny moduł komunikacyjny. Umożliwia podłączenie i zaadresowanie do 32 urządzeń bezprzewodowych (ROP-ów, modułów, czujek) w radiowym systemie sygnalizacji pożarowej Protec. Współpracuje z centralami pożarowymi Protec 6100 i 6500.

Bezprzewodowa czujka termiczna z bateriami i gniazdem - 6000/WLS/HT

Czujka posiada dwa poziomy zadziałania sensora termicznego i zoptymalizowany wewnętrzny algorytm pozwalający zmniejszyć ryzyko fałszywych alarmów. Wskaźnik LED zapewnia dobrą widoczność stanu alarmu.

6000/WLS/MIP bezprzewodowy 1-wejściowy moduł z obudową i bateriami

Moduł stosowany do nadzorowania urządzeń zewnętrznych w radiowym systemie sygnalizacji pożarowej Protec. Kompatybilny ze wszystkimi translatorami i ekspanderami Protec.

Bezprzewodowa czujka optyczna z bateriami i gniazdem 6000/WLS/OP

Podwójnie optyczna technologia detekcji pozwala na szybkie wykrycie pożaru i minimalizuje ryzyko fałszywych alarmów. Wskaźnik LED zapewnia dobrą widoczność stanu alarmu.

Bezprzewodowa czujka optyczno-termiczna z bateriami i gniazdem 6000/WLS/OPHT

Czujka wykorzystuje detekcję multisensorową i specjalny algorytm pozwalający zredukować fałszywe alarmy. Wskaźnik LED zapewnia dobrą widoczność stanu alarmu.

Radiowy system sygnalizacji pożaru

Radiowy system sygnalizacji pożarowej wykorzystuje sprawdzony cyfrowy protokół przeznaczony do komunikacji bezprzewodowej w częstotliwościach 868 – 870 MHz. To doskonałe rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą ograniczyć ingerencję w architekturę obiektu do minimum. Radiowy system przeciwpożarowy nie wymaga okablowania, a jednocześnie zapewnia taką samą skuteczność co tradycyjny SSP. Wszystkie urządzenia komunikują się ze sobą radiowo. Zasięg transmisji sięga nawet 250 metrów. Nie ma zatem konieczności prowadzenia przewodów, która bywa szczególnie uciążliwa w przypadku wykończonych obiektów i zabytków. Komunikacja radiowa pozwala także na rozbudowę tradycyjnych systemów przewodowych oraz dostosowanie systemu przeciwpożarowego do zmian w układzie pomieszczeń. Radiowy system przeciwpożarowy Protec obejmuje: bezprzewodowe translatory, ekspandery, moduły oraz bezprzewodowe czujki optyczne, termiczne, optyczno-termiczne z bateriami i gniazdem. Elementy radiowego systemu sygnalizacji pożarowej są zasilane tradycyjnymi bateriami litowymi, które zapewniają do 5 lat pracy. Moduły umożliwiają dostosowanie funkcjonalności systemu do specyfiki obiektu, na przykład nadzór urządzeń zewnętrznych. Dzięki odpowiedniej ochronie IP (IP 65) elementy systemu mogą być montowane w wymagającym środowisku. Czujki stosowane w radiowym systemie sygnalizacji pożarowej działają w oparciu o takie same algorytmy analizy czynnika ryzyka pożarowego, jak tradycyjne czujki pożarowe, co zapewnia szybką reakcję na pożar, a jednocześnie minimalizuje ryzyko fałszywych alarmów. Tak samo jak tradycyjne czujki, czujki w systemie radiowym mogą być lakierowane na dowolny kolor, również spoza palety RAL, co w połączeniu z brakiem okablowania sprawia, że typowo techniczne elementy nie przyciągają uwagi, są dyskretne i estetyczne. Zróżnicowane metody detekcji – od optycznej przez termiczną do łączącej te dwie technologie, pozwalają na dostosowanie systemu zabezpieczeń ppoż. do specyfiki obiektu.