Szukaj

FIRE klapy dymowe jednoskrzydłowe

 • Klapa dymowa jednoskrzydłowa FIRE
 • Klapa dymowa jednoskrzydłowa schemat 1
 • Klapa dymowa jednoskrzydłowa schemat 2
 • Klapa dymowa jednoskrzydłowa schemat 3
 • Charakterystyka
 • Do pobrania

Charakterystyka

Klapy dymowe to elementy systemu oddymiania  montowane na dachu obiektu. Ich głównym zadaniem jest odprowadzenie dymu, toksycznych gazów i ciepła powstałych wskutek pożaru. Ma to na celu utrzymanie dróg ewakuacyjnych w jak najmniejszym zadymieniu tak, aby umożliwić sprawną ewakuację i akcję ratowniczą, a także ograniczyć oddziaływanie wysokiej temperatury na konstrukcję budynku. Na co dzień klapy służą do doświetlania i wentylacji stref, w których się znajdują. Klapy FIRE posiadają certyfikat stałości właściwości użytkowych wydany przez Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej, a zastosowane napędy zębatkowe ZA i DXD - Świadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP).

Parametry Podstawowe parametry, jakie charakteryzują klapy dymowe wynikają z obowiązku ich klasyfikacji, zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN12101-2:2005, według której klapy są poddawane badaniom techniczno-użytkowym do celów oddymiania.

Klasyfikacja dla klap:

 • Niezawodność działania Re50
 • Odporność na:    
  - obciążenie wiatrem WL1500    
  - niską temperaturę T    
  - wysoką temperaturę B300    
  - obciążenie śniegiem SL550

Klapy dymowe FIRE

 • Podstawa prosta z blachy stalowej o wysokości 500 mm wyprofilowana w kształt litery "C" umożliwia zakotwiczenie podstawy (dolna półka podstawy) do dachu oraz wykonanie jej ocieplenia (dolna i górna półka podstawy)
 • Kopułka klapy wykonana jest z profili aluminiowych i wypełniona poliwęglanem komorowym o grubości 16 mm (U = 1,8 [W/m² × K]) lub 25 mm (U = 1,5 [W/m² × K]).*
 • Owiewka wykonana z blachy aluminiowej o wysokości 250 mm
 • Dysza kierująca wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o wysokości 350 mm

* Opcjonalne wypełnienie o dużo niższym współczynniku przenikania ciepła (poliwęglan + laminat + poliwęglan)
1. 10 mm 3K + GRP 1,1 mm + 10 mm 3K: U= 1,0546 [W/m² × K]).
2. 16 mm 3K + GRP 1,1 mm + 10 mm 3K: U= 0,9073 [W/m² × K]).

Do pobrania

Karta katalogowa
FIRE klapy dymowe jednoskrzydłowe - karta katalogowa.pdf Zobacz Pobierz
Certyfikaty
FIRE klapy dymowe jednoskrzydłowe - certyfikat stałości właściwości użytkowych.jpg Zobacz Pobierz
FIRE klapy dymowe jednoskrzydłowe - deklaracja właściwości użytkowych.pdf Zobacz Pobierz
DTR
FIRE klapy dymowe jednoskrzydłowe - dokumentacja techniczna.pdf Zobacz Pobierz
Dokumentacja techniczna klapy oddymiające D+H Zobacz Pobierz
Pliki CAD
Klapa jednoskrzydłowa 1 000 x 1 000 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 000 x 1 100 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 000 x 1 200 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 000 x 1 300 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 000 x 1 400 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 000 x 1 500 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 000 x 1 600 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 000 x 1 700 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 000 x 1 800 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 000 x 1 900 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 000 x 2 000 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 000 x 2 100 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 000 x 2 200 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 100 x 1 100 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 100 x 1 200 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 100 x 1 300 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 100 x 1 400 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 100 x 1 500 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 100 x 1 600 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 100 x 1 700 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 100 x 1 800 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 100 x 1 900 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 100 x 2 000 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 100 x 2 100 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 100 x 2 200 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 150 x 1 150 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 200 x 1 200 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 200 x 1 300 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 200 x 1 400 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 200 x 1 500 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 200 x 1 600 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 200 x 1 700 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 200 x 1 800 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 200 x 1 900 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 200 x 2 000 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 200 x 2 100 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 200 x 2 200 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 250 x 1 250 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 300 x 1 300 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 300 x 1 400 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 300 x 1 500 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 300 x 1 600 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 300 x 1 700 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 300 x 1 800 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 300 x 2 000 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 300 x 2 100 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 300 x 2 200 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 400 x 1 400 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 400 x 1 500 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 400 x 1 600 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 400 x 1 700 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 400 x 1 800 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 400 x 1 900 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 400 x 2 000 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 500 x 1 500 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 500 x 1 600 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 500 x 1 700 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 500 x 1 800 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 500 x 1 900 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 600 x 1 600 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 600 x 1 700 - plik CAD.dwg Pobierz
Klapa jednoskrzydłowa 1 600 x 1 800 - plik CAD.dwg Pobierz
Pozostałe pliki
FIRE klapy dymowe jednoskrzydłowe - wymiary.pdf Zobacz Pobierz
FIRE klapy dymowe jednoskrzydłowe - schemat klap.pdf Zobacz Pobierz
FIRE klapy dymowe jednoskrzydłowe - schemat klap z owiewkami.pdf Zobacz Pobierz
FIRE klapy dymowe jednoskrzydłowe - schemat klap z owiewkami i dyszą kierującą.pdf Zobacz Pobierz

Klapy dymowe pełnią taką samą funkcję jak okna oddymiające w systemach oddymiania i są wyposażone w certyfikowane siłowniki. Mogą być zastosowane zarówno na dachach dużych hal przemysłowych czy magazynów, jak i do zabezpieczenia mniejszych stref, np. w grawitacyjnym systemie oddymiania klatki schodowej. Na co dzień klapy dymowe służą do doświetlania i wentylacji stref, w których się znajdują. Mogą być otwierane do przewietrzania za pomocą przycisku. W sytuacji zagrożenia pożarowego klapa otwiera się w oparciu o sygnał z centrali oddymiania. W zależności od wymaganej dla danego obiektu czynnej powierzchni oddymiania stosuje się klapy jednoskrzydłowe lub klapy dwuskrzydłowe. Zgodnie z przepisami klapy dymowe D+H posiadają certyfikat stałości właściwości użytkowych, a napędy świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.