Szukaj

Moduły wewnętrzne central oddymiania

Centrale oddymiania RZN oraz centrale przewietrzania GVL można rozbudowywać poprzez uzbrajane ich w dodatkowe moduły wewnętrzne. Pozwala to na indywidualne rozszerzenie ich funkcji.

Moduły do central oddymiania pozwalają na łatwą rozbudowę funkcjonalności systemu oddymiania, a także jego dostosowanie do specyfiki obiektu. Moduły mogą być wykorzystywane w centralach oddymiania lub centralach przewietrzania stosowanych w systemach naturalnej wentylacji. Dzięki zastosowaniu odpowiednich modułów wewnętrznych możemy wzbogacić centralę o szereg dodatkowych opcji. W centralach oddymiania możemy zastosować m.in. moduły wyłączania alarmu, moduły przekaźników krańcowych, moduły rozdziału grupy. Moduły wewnętrzne central oddymiania pozwalają organizować pracę siłowników okiennych w bardziej zaawansowany sposób. Moduł zamykania sekwencyjnego umożliwia ustawienie kolejności otwierania i zamykania skrzydeł okiennych oraz drzwiowych. Moduł opóźniania napędu znajduje zastosowanie tam, gdzie chcemy uniknąć kolizji skrzydeł okiennych z żaluzjami. Natomiast moduł przekaźnika krańcowego posiada bezpotencjałowe zestyki do sygnalizacji stanu otwarcia i zamknięcia napędów. W ofercie znajduje się ponad dwadzieścia modułów, zastosowanie poszczególnych zależy od projektu systemu oddymiania i indywidualnych uwarunkowań danej realizacji. Większość central oddymiania D+H posiada wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły.