Szukaj

DH-PWP-1 przeciwpożarowy wyłącznik prądu

  • przeciwpozarowy_wylacznik_pradu.jpg
  • schemat_blokowy_przeciwpozarowy_wylacznik_pradu.jpg
  • Charakterystyka
  • Dane techniczne
  • Do pobrania

Charakterystyka

Zestaw przeciwpożarowego wyłącznika prądu typu DH-PWP-1 składa się z urządzenia wykonawczego (UW PWP) i urządzenia sygnalizującego (US PWP). Zestaw może współpracować z dostępnymi na rynku urządzeniami uruchamiającymi (UU PWP) wprowadzonymi do obrotu zgodnie z zapisami Rozporządzenia MIiB (Dz.U. z 2016, poz. 1966).

Zadaniem zestawu DH-PWP-1 jest:

  • przyjęcie sygnału sterującego z zewnętrznego urządzenia uruchamiającego (UU PWP) (np. ręczny przycisk PWP)
  • odłączenie dopływu energii elektrycznej w obsługiwanej strefie pożarowej - DH-PWP-1 (UW PWP): urządzenie wykonawcze z zabudowanym wyłącznikiem lub rozłącznikiem
  • zasygnalizowanie / potwierdzenie odłączenia - DH-PWP-1 (US PWP): urządzenie sygnalizujące – sygnalizacja optyczna

Zestaw DH-PWP-1 powinien być używany w obiektach, wobec których istnieje wymóg stosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Uzupełniony o zewnętrzny ręczny przycisk uruchamiający stanowi kompletne rozwiązanie pozwalające na wyposażenie budynku w certyfikowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) dostosowany do wymagań i parametrów technicznych zawartych w wykonanym i uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych projekcie urządzenia przeciwpożarowego.

Dane techniczne

Napięcie robocze (przełączania) 230 V AC / 400 V AC
Napięcie wewnętrzne 230 V AC / 24 V DC*
Zakres prądowy do 630 A
Stopień ochrony obudowy

IP 54 (deklarowane przez producenta)

Klasa środowiskowa 1
S × W × G

poliestrowe typu KS i KSZ od 264x646x320 do 1058x820x320 mm

poliestrowe Thalassa od 310x215x160 do 1056x852x350 mm

stalowe Spacial S3D od 400x600x250 do 1200x1200x400 mm

* rozwiązania specjalne z modułem CPS-M

Do pobrania

Certyfikaty
Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych DH-PWP-1 Zobacz Pobierz
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych DH-PWP-1 Zobacz Pobierz
DTR
DH-PWP-1 Dokumentacja techniczno-użytkowa.pdf Zobacz Pobierz
Pozostałe pliki
Broszura_przeciwpożarowy_wyłącznik_prądu_DH-PWP-1.pdf Zobacz Pobierz