Szukaj

Systemy oddymiania

System oddymiania odpowiada za usunięcie dymu i trujących gazów z obiektu podczas pożaru tak, aby zapewnić bezpieczne drogi ewakuacyjne. Odprowadzanie ciepła zapobiega także termicznemu obciążeniu budynku, które może spowodować jego zawalenie.

Strony

RZN 4408-K kompaktowa centrala oddymiania i wentylacji

Kompaktowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji w małych i średnich obiektach, również w sieciach AdComNet. Obsługuje jedną strefę oddymiania (1 linia, 2 grupy). Całkowity prąd napędów do 8 A. Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię.

RZN 4404-K Centrala oddymiania

Kompaktowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji w małych obiektach. Całkowity prąd napędów do 4 A. Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię. Posiada jedno gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły.

TRL 8 - Moduł przekaźnika odłączającego 230 V AC

Moduł przekaźnika odłączającego 230 V AC, do sterowania jedną grupą wentylacyjną (pozwala podłączyć kilka grup). Montaż na szynie DIN.

ZA 85 napęd zębatkowy

Napędy do wszystkich rodzajów okien, klap i świetlików stosowanych w systemach naturalnej wentylacji. Model z wysuwem do 426 mm może być stosowany w systemach oddymiania.

Napęd do ciężkich okien CDP 1500-K-BSY+

Symetryczne wyjście łańcucha z tubusu oraz możliwość montażu równoległego do konstrukcji słupowo-ryglowych to charakterystyczne cechy tej grupy napędów. Można je stosować w systemach oddymiania i naturalnej wentylacji.

ACN-IO501 moduł wejścia/wyjścia do podłączenia SSP BMS

Moduł wejścia/wyjścia posiada 8 dowolnie konfigurowalnych wejść (alarm, usterka, przycisk wentylacji) i 8 dowolnie konfigurowalnych wyjść (alarm, usterka, stan sygnału „otwarty”). 

okna oddymiające Euro-SHEV

Okna oddymiające przebadane zgodne z normą PN-EN 12101-2, wykonywane na systemach wiodących producentów profili aluminiowych (m.in. Aluprof, Ponzio, Sapa, Reynaers czy Wicona). W skład okiennego systemu oddymiania wchodzi okno aluminiowe oraz odpowiednio dobrany do niego certyfikowany napęd elektryczny D+H.

Sygnalizator akustyczny SA-K7N/6m

Sygnalizator optyczno-akustyczny o natężeniu światła do 6 metrów. Przeznaczony do sygnalizowania pożaru lub do potwierdzenia zadziałania urządzeń przeciwpożarowych. Przeznaczony do użytku wewnętrznego. Umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie. 

IM 44-K/M Moduł impulsowy

Moduł impulsowy do central modułowych i kompaktowych, konwertujący sygnał ciągły na sygnał impulsowy. Pozwala na uruchomienie systemu oddymiania i kasowanie alarmu poprzez połączenie z głównym systemem ppoż. (SSP).

GSV Moduł rozdziału grupy

Moduł rozdziału grupy - do rozdzielania żył przyłączeniowych napędów jednej grupy na 2 linie po 3 żyły. W jednej grupie można podłączyć równolegle maks. 4 szt.

Strony

Podczas pożaru największe niebezpieczeństwo stanowią dym i trujące gazy: 9 na 10 osób przebywających w budynku umiera z powodu zatrucia wysoce toksycznymi gazami. Dlatego tak duże znaczenie ma szybkie i sprawne oddymianie. Urządzenia do oddymiania skutecznie usuwają dym i trujące gazy pożarowe z budynku, pozwalając na bezpieczną ewakuację. Systemy oddymiania oferowane przez D+H Polska to kompleksowe rozwiązanie, które można zastosować zarówno w dużych, jak i małych obiektach. Składowe systemu oddymiania to centrala oddymiania, czujki pożarowe, przycisk oddymiania, okna oddymiające lub klapy dymowe wyposażone w siłowniki. Moduły wewnętrzne i panele do central oddymiania pozwalają na rozbudowę i dostosowanie funkcjonalności systemu oddymiania do potrzeb obiektu.