Szukaj

Systemy oddymiania

System oddymiania odpowiada za usunięcie dymu i trujących gazów z obiektu podczas pożaru tak, aby zapewnić bezpieczne drogi ewakuacyjne. Odprowadzanie ciepła zapobiega także termicznemu obciążeniu budynku, które może spowodować jego zawalenie.

RT 45-LT Przycisk oddymiania

Przycisk oddymiania przeznaczony do central systemu oddymiania 24 V DC firmy D+H. Posiada dwa dodatkowe, zintegrowane przyciski do wentylacji. Wyświetla informacje o stanie pracy (dozór, alarm, uszkodzenie). W zestawie wymienne oznakowanie w 32 językach.

RT 45-ST Przycisk oddymiania

Przycisk oddymiania wyposażony w akustyczną sygnalizację uruchomienia i uszkodzenia, przeznaczony do central systemu oddymiania 24 V DC firmy D+H. Wyświetla informacje o stanie pracy (dozór, alarm, uszkodzenie). W zestawie wymienne oznakowanie w 32 językach.

Centrala oddymiania RZN 43xx-E

Panelowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji do zastosowania w dużych obiektach. Pozwala na obsługę kilku stref oddymiania oraz dowolną kombinację linii i grup. Posiada opcję zwiększenia mocy oraz monitorowania przewodów pod kątem zwarcia i przerwy.

RZN 4404-K Centrala oddymiania

Kompaktowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji w małych obiektach. Całkowity prąd napędów do 4 A. Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię. Posiada jedno gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły.

RZN 4404-M Centrala oddymiania

Modułowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji do zastosowania w małych i średnich obiektach również w sieciach AdComNet. Całkowity prąd napędów 4 A. Obsługuje dwie strefy oddymiania (2 linie, 2 grupy). Umożliwia bezpośrednie podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych.

RZN 4408-K kompaktowa centrala oddymiania i wentylacji

Kompaktowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji w małych i średnich obiektach, również w sieciach AdComNet. Obsługuje jedną strefę oddymiania (1 linia, 2 grupy). Całkowity prąd napędów do 8 A. Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię.

RZN 4408-M Modułowa centrala oddymiania

Modułowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji w małych i średnich obiektach również w sieciach AdComNet. Całkowity prąd napędów 8 A. Obsługuje dwie strefy oddymiania (2 linie, 3 grupy). Umożliwia bezpośrednie podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych.

RZN 4416-M centrala oddymiania

Modułowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji w małych i średnich obiektach, również w sieciach AdComNet. Całkowity prąd napędów 16 A. Obsługuje dwie strefy oddymiania (2 linie, 3 grupy). Umożliwia bezpośrednie podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych. Posiada jedno gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły.

Kompaktowa centrala oddymiania z wbudowanymi przyciskami oddymiania i wentylacji.

Kompaktowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji w małych obiektach. Obsługuje jedną strefę oddymiania (1 linia, 1 grupa). Całkowity prąd napędów do 3 A. Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię.

SA-K5N sygnalizator akustyczny niskoprądowy

Niskoprądowy sygnalizator akustyczny do sygnalizowania pożaru lub do potwierdzenia zadziałania urządzeń przeciwpożarowych. Przeznaczony do użytku wewnętrznego. Cztery sygnały akustyczne do wyboru. Możliwość regulacji głośności.

Oddymianie klatek schodowych i pomieszczeń

D+H od ponad pół wieku oferuje innowacyjne systemy oddymiania grawitacyjnego. Jesteśmy prekursorem w produkcji urządzeń zapobiegających zadymieniu oraz pierwszym producentem certyfikowanego elektrycznego systemu oddymiania. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam dostarczać sprawdzone i trwałe urządzenia oddymiające, które spełniają wymagania i normy przeciwpożarowe oraz oczekiwania inwestorów. Urządzenia oddymiające oferowane przez D+H Polska pozwalają na tworzenie kompleksowych instalacji, które można zastosować zarówno w dużych, jak i małych obiektach. Składowe systemu oddymiania to centrala oddymiania, czujka oddymiania, przycisk oddymiania, okna oddymiające lub klapy dymowe oraz drzwi wyposażone w certyfikowane siłowniki. Moduły wewnętrzne i panele do central oddymiania pozwalają na rozbudowę i dostosowanie funkcjonalności systemu oddymiania do potrzeb obiektu. Jak wskazuje nasze doświadczenie oraz przeprowadzone badania podczas pożaru największe niebezpieczeństwo stanowią dym i trujące gazy: dziewięć na dziesięć osób przebywających w budynku umiera z powodu zatrucia wysoce toksycznymi gazami. Dlatego tak duże znaczenie ma szybkie i sprawne oddymianie pomieszczeń i całych stref. Urządzenia do oddymiania skutecznie usuwają dym i trujące gazy pożarowe z budynku, pozwalając na bezpieczną ewakuację. Innym ważnym zadaniem grawitacyjnego systemu oddymiania jest obniżenie temperatury panującej podczas zdarzenia pożarowego wewnątrz obiektu i tym samym minimalizacja ryzyka stałego uszkodzenia budynku. Usuwanie dymu odbywa się na zasadzie tzw. efektu kominowego poprzez okna i klapy oddymiające umiejscowione w górnej części obiektu. Dopływ powietrza zapewniają okna lub drzwi napowietrzające znajdujące się w dolnej części budynku. Zespoły wsparcia projektowego D+H dobierają urządzenia oddymiające zgodnie z wytycznymi, uwzględniając funkcję i architekturę danego obiektu. Ponadto oferują wsparcie w zakresie montażu, uruchomienia oraz późniejszej konserwacji i serwisu.