TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Zasysająca czujka dymu i ognia Cirrus HYBRID

W ofercie D+H Polska pojawiła się zasysająca czujka dymu i ognia Cirrus HYBRID. Jest to pierwsze urządzenie na rynku, które posiada zintegrowane dwie technologie detekcji: optyczną (Early Warning Smoke Detection) oraz komorę Wilsona (Cloud Chamber Detection). Czujka wykrywa wszystkie typy pożarów - od pożarów z niewidocznym dymem, do takich z dużą ilością widzialnego dymu. Detektor z komorą mgłową, jako urządzenie wczesnego wykrywania zapewnia najwyższą na rynku odporność na fałszywe alarmy powstałe na skutek obecności kurzu, pyłu czy wody. Czujka przeznaczona jest szczególnie do centrów komputerowych, serwerowni i obiektów zabytkowych. Została opracowana przez angielską firmę Protec Fire Detection plc i jest opatentowanym rozwiązaniem, spełniającym wymagania normy EN 54 cz. 20.

Nie wszystkie pożary są takie same

Wczesne wykrywanie pożaru zapewnia detektor z komorą mgłową (Wilsona), którego działanie polega na ciągłym próbkowaniu powietrza za pomocą wbudowanego układu zasysającego i pomiaru ilości cząstek na cm3. Detektor identyfikuje niewidoczne cząstki spalania już w momencie przegrzewania się materiału, zanim pojawi się dym. Dzięki temu jest to najefektywniejsza metoda wykrywania pożaru – bardzo szybko wszczyna alarm, dając więcej czasu na podjęcie działań zaradczych. 

Optyczny detektor dymu wykrywa natomiast widoczne produkty spalania (dym). Pomiar detekcji optycznej wyrażany jest w procentowym zaciemnieniu na metr (% obs/m).

czujka zasysająca Cirrus Hybrid

Czujka Cirrus HYBRID, fot. D+H Polska

 

Szersze możliwości zastosowania dzięki synergii

Oba sposoby detekcji zawarte w jednym urządzeniu działają zupełnie niezależnie od siebie, a dzięki zastosowaniu złożonych algorytmów współdziałają razem w celu szybkiego i efektywnego wykrywania pożaru. W wyniku tej synergii czujka Cirrus HYBRID jest w stanie zweryfikować rzeczywiste zagrożenie, a co ważniejsze – jest odporna na niepożądane lub fałszywe alarmy, które stanowią poważny problem w przypadku czujek zasysających wyposażonych tylko w detektory optyczne. 

 

Wykorzystanie czujki zasysającej Cirrus Hybrid w serwerowni, fot. D+H Polska

 

Połączona skala dymu i ognia

Czujki Cirrus HYBRID mogą wyświetlać wyniki pomiarów dokonywanych przez oba jej detektory na oddzielnych skalach PPCC oraz % obs/m, jednakże producent zdecydował się na ich połączenie i wyrażenie wartości w skali zwanej CFS (Combined Fire and Smoke). Jest ona oparta na równaniu integrującym zmierzone wartości PPCC i % obs/m = CFS.

Skala CFS rozciąga się od 1 do 1000, przy czym 1 oznacza największą czułość, 1000 zaś – najmniejszą. Można na niej zaprogramować cztery niezależne progi alarmowe. Ich lokalizacja winna być uzależniona z jednej strony od odczytu wartości poziomu tła na skali CFS w monitorowanych środowiskach, a z drugiej od czułości detektora wymaganej w konkretnych zastosowaniach produktu.

Zakres CFS = 1–150

Bardzo wysoka czułość – Klasa A

Do pomieszczeń czystych, centrów komputerowych i serwerowni oraz obiektów szczególnie chronionych z racji prowadzonej w nich produkcji lub znajdujących cennych przedmiotów (np. archiwa, dzieła sztuki)

Zakres CFS = 150–400

Zwiększona czułość – Klasa B

Przeznaczona do obiektów, w których dym/ogień jest trudny do wykrycia, czyli występują w nich duże przepływy powietrza lub pomieszczenia są wysokie.

Zakres CFS = 300–600

Typowa czułość – Klasa C

Sprawdza się w obiektach, w których utrudniona jest konserwacja (czujki punktowe) albo konstrukcja obiektu sprawia, że występują liczne rozjaśnienia i zacienienia pomiędzy nadajnikiem, a odbiornikiem (czujki liniowe) uniemożliwiające prawidłową detekcję.

Zakres CFS = 600–1000

Dla obiektów, w których występuje wysoka wartość tła dla cząstek ognia/dymu lub jako alternatywa dla czujek ciepła. 

 

Cechy:

- obsługuje do 4 rurek o maksymalnej długości do 630 metrów

- posiada 7” ekran dotykowy

- możliwość spięcia czujek w sieć

- pozwala na podłączenie do sześciu kamer IP

- opcja podłączenia do Ethernetu

- posiada 6 dowolnie konfigurowalnych przekaźników wyjściowych i 3 przekaźniki wejściowe

- umożliwia rozbudowę o wizualizację obiektu

 

Karta katalogowa i certyfiakt znajdziesz tutaj: www.dhpolska.pl/cirrus-hybrid

 

Zobacz film o zasysającej czujce dymu i ognia Cirrus HYBRID

Zobacz również inne czujki zasysające z oferty D+H:

- czujkę ProPoint PLUS

- czujkę Cirrus Pro 200