Szukaj

Systemy oddymiania

System oddymiania odpowiada za usunięcie dymu i trujących gazów z obiektu podczas pożaru tak, aby zapewnić bezpieczne drogi ewakuacyjne. Odprowadzanie ciepła zapobiega także termicznemu obciążeniu budynku, które może spowodować jego zawalenie.

Klapa dymowa jednoskrzydłowa FIRE

Jednoskrzydłowe klapy dymowe oferowane są z napędami zębatkowymi serii ZA lub DXD na 24 V DC i 230 V AC w wariantach z owiewkami i dyszami kierującymi. Klapy posiadają certyfikat stałości właściwości użytkowych wydany przez Zakład Certyfikacji ITB, a zastosowane napędy - Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP.

Centrala oddymiania RZN 43xx-E

Panelowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji do zastosowania w dużych obiektach. Pozwala na obsługę kilku stref oddymiania oraz dowolną kombinację linii i grup. Posiada opcję zwiększenia mocy oraz monitorowania przewodów pod kątem zwarcia i przerwy.

GE 628 V2 panel grupowy do sterowania napędami do oddymiania

Panel grupowy przeznaczony do central RZN-E oraz GVL-E. Służy do sterowania napędami do oddymiania w powiązaniu z panelem liniowym LE 513.

ACN-CM501 moduł łączeniowy centrali oddymiania do sieci AdComNet

Moduł łączeniowy pozwalający na podłączenie central oddymiania w sieć AdComNet. Nie wymaga montażu większego akumulatora w centrali.

Siłownik do ciężkich okien CDP 1500-BSY+

Największe i najsilniejsze z napędów łańcuchowych w naszej ofercie. Przeznaczone do dużych okien dachowych stosowanych w systemach oddymiania i naturalnej wentylacji. Kompatybilne z większością systemów aluminiowych dostępnych na rynku.

ZA 85 napęd zębatkowy

Napędy do wszystkich rodzajów okien, klap i świetlików stosowanych w systemach naturalnej wentylacji. Model z wysuwem do 426 mm może być stosowany w systemach oddymiania.

WE 516 Panel pogodowy do central oddymiania RZN

Panel pogodowy przeznaczony do central RZN-E oraz GVL-E. Pozwala na przyjęcie i analizę sygnałów pogodowych np. sygnalizacja zamknięcia z powodu deszczu lub wiatru.

GE 628-L V2 panel grupowy do przewietrzania

Panel grupowy do przewietrzania przeznaczony do central RZN-E oraz GVL-E. Służy do sterowania napędami, pozwala na podłączenie z kolejnymi grupami.

ACN-IO501 moduł wejścia/wyjścia do podłączenia SSP BMS

Moduł wejścia/wyjścia posiada 8 dowolnie konfigurowalnych wejść (alarm, usterka, przycisk wentylacji) i 8 dowolnie konfigurowalnych wyjść (alarm, usterka, stan sygnału „otwarty”). 

ACN-GW501-MRTU-0200 bramka Modbus

Bramka Modubs z uniwersalnym interfejsem do sieci Modbus. Posiada zintegrowany router i repeater AdComNet. Prosta integracja z siecią AdComNet.

Oddymianie klatek schodowych i pomieszczeń

D+H od ponad pół wieku oferuje innowacyjne systemy oddymiania grawitacyjnego. Jesteśmy prekursorem w produkcji urządzeń zapobiegających zadymieniu oraz pierwszym producentem certyfikowanego elektrycznego systemu oddymiania. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam dostarczać sprawdzone i trwałe urządzenia oddymiające, które spełniają wymagania i normy przeciwpożarowe oraz oczekiwania inwestorów. Urządzenia oddymiające oferowane przez D+H Polska pozwalają na tworzenie kompleksowych instalacji, które można zastosować zarówno w dużych, jak i małych obiektach. Składowe systemu oddymiania to centrala oddymiania, czujka oddymiania, przycisk oddymiania, okna oddymiające lub klapy dymowe oraz drzwi wyposażone w certyfikowane siłowniki. Moduły wewnętrzne i panele do central oddymiania pozwalają na rozbudowę i dostosowanie funkcjonalności systemu oddymiania do potrzeb obiektu. Jak wskazuje nasze doświadczenie oraz przeprowadzone badania podczas pożaru największe niebezpieczeństwo stanowią dym i trujące gazy: dziewięć na dziesięć osób przebywających w budynku umiera z powodu zatrucia wysoce toksycznymi gazami. Dlatego tak duże znaczenie ma szybkie i sprawne oddymianie pomieszczeń i całych stref. Urządzenia do oddymiania skutecznie usuwają dym i trujące gazy pożarowe z budynku, pozwalając na bezpieczną ewakuację. Innym ważnym zadaniem grawitacyjnego systemu oddymiania jest obniżenie temperatury panującej podczas zdarzenia pożarowego wewnątrz obiektu i tym samym minimalizacja ryzyka stałego uszkodzenia budynku. Usuwanie dymu odbywa się na zasadzie tzw. efektu kominowego poprzez okna i klapy oddymiające umiejscowione w górnej części obiektu. Dopływ powietrza zapewniają okna lub drzwi napowietrzające znajdujące się w dolnej części budynku. Zespoły wsparcia projektowego D+H dobierają urządzenia oddymiające zgodnie z wytycznymi, uwzględniając funkcję i architekturę danego obiektu. Ponadto oferują wsparcie w zakresie montażu, uruchomienia oraz późniejszej konserwacji i serwisu.