Szukaj

Systemy oddymiania

System oddymiania odpowiada za usunięcie dymu i trujących gazów z obiektu podczas pożaru tak, aby zapewnić bezpieczne drogi ewakuacyjne. Odprowadzanie ciepła zapobiega także termicznemu obciążeniu budynku, które może spowodować jego zawalenie.

ACB-BSY+-GW1-230 bramka ACB dla napędów BSY+ 230 V AC

Bramka ACB dla napędów BSY+ na 230 V AC. Pełni funkcję modułu interfejsu pomiędzy elementami systemu sterowania budynkiem lub centralą D+H (CPS-M) oraz grupą napędów BSY+ na 230 V AC.

GSV Moduł rozdziału grupy

Moduł rozdziału grupy - do rozdzielania żył przyłączeniowych napędów jednej grupy na 2 linie po 3 żyły. W jednej grupie można podłączyć równolegle maks. 4 szt.

BSY-GW 024-010-U bramka 0 ... 10 V DC dla napędów BSY+

Bramka dla napędów z technologią BSY+. Pełni funkcję modułu interfejsu pomiędzy elementami techniki sterowania budynkiem (BMS) a napędami D+H (BSY+).

IM 44-E moduł impulsowy

Moduł impulsowy do central panelowych konwertujący sygnał ciągły na sygnał impulsowy. Pozwala na uruchomienie systemu oddymiania i kasowanie alarmu poprzez połączenie z głównym systemem ppoż. (SSP).

CR-1 przekaźnik odłączający

Przełącznik odłączający na 24 V DC, np. do automatycznego sygnalizowania usterki lub alarmu. Do montażu w centralach RZN na szynie DIN.

CR-5 przekaźnik odłączający

Przełącznik odłączający na 230 V AC, np. do automatycznego sygnalizowania usterki lub alarmu. Do montażu w centralach RZN na szynie DIN.

ACB-BSY+-GW1-24 bramka dla napędów BSY+ 24 V DC

Bramka ACB dla napędów BSY+ na 24 V DC. Pełni funkcję modułu interfejsu pomiędzy elementami systemu sterowania budynkiem lub centralą D+H (CPS-M) oraz grupą napędów BSY+ na 24 V DC.

KNX Modbus RTU Gateway bramka KNX

Bramka KNX o kompaktowej budowie z 250 dowolnie konfigurowanymi kanałami. Może być używana jako Modbus master lub slave. Pozwala na połączenia z innymi systemami, np. BMS poprzez KNX.

VLD 51 Liniowy napęd blokady

Liniowy napęd blokady z możliwością montażu w ramie okiennej. Współpracuje ze wszystkimi napędami D+H wyposażonymi w technologię BRV. Istnieje możliwość ustawienia kierunku ryglowania oraz awaryjnego ryglowania i otwierania w sposób manualny.

VLD 51 BSY+ liniowy napęd blokady

Liniowy napęd blokady z możliwością montażu w ramie okiennej. Współpracuje ze wszystkimi napędami D+H wyposażonymi w technologię BSY+ i ACB. Możliwy montaż do 6 napędów na jednym oknie.

Oddymianie klatek schodowych i pomieszczeń

D+H od ponad pół wieku oferuje innowacyjne systemy oddymiania grawitacyjnego. Jesteśmy prekursorem w produkcji urządzeń zapobiegających zadymieniu oraz pierwszym producentem certyfikowanego elektrycznego systemu oddymiania. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam dostarczać sprawdzone i trwałe urządzenia oddymiające, które spełniają wymagania i normy przeciwpożarowe oraz oczekiwania inwestorów. Urządzenia oddymiające oferowane przez D+H Polska pozwalają na tworzenie kompleksowych instalacji, które można zastosować zarówno w dużych, jak i małych obiektach. Składowe systemu oddymiania to centrala oddymiania, czujka oddymiania, przycisk oddymiania, okna oddymiające lub klapy dymowe oraz drzwi wyposażone w certyfikowane siłowniki. Moduły wewnętrzne i panele do central oddymiania pozwalają na rozbudowę i dostosowanie funkcjonalności systemu oddymiania do potrzeb obiektu. Jak wskazuje nasze doświadczenie oraz przeprowadzone badania podczas pożaru największe niebezpieczeństwo stanowią dym i trujące gazy: dziewięć na dziesięć osób przebywających w budynku umiera z powodu zatrucia wysoce toksycznymi gazami. Dlatego tak duże znaczenie ma szybkie i sprawne oddymianie pomieszczeń i całych stref. Urządzenia do oddymiania skutecznie usuwają dym i trujące gazy pożarowe z budynku, pozwalając na bezpieczną ewakuację. Innym ważnym zadaniem grawitacyjnego systemu oddymiania jest obniżenie temperatury panującej podczas zdarzenia pożarowego wewnątrz obiektu i tym samym minimalizacja ryzyka stałego uszkodzenia budynku. Usuwanie dymu odbywa się na zasadzie tzw. efektu kominowego poprzez okna i klapy oddymiające umiejscowione w górnej części obiektu. Dopływ powietrza zapewniają okna lub drzwi napowietrzające znajdujące się w dolnej części budynku. Zespoły wsparcia projektowego D+H dobierają urządzenia oddymiające zgodnie z wytycznymi, uwzględniając funkcję i architekturę danego obiektu. Ponadto oferują wsparcie w zakresie montażu, uruchomienia oraz późniejszej konserwacji i serwisu.