Szukaj

Systemy oddymiania

System oddymiania odpowiada za usunięcie dymu i trujących gazów z obiektu podczas pożaru tak, aby zapewnić bezpieczne drogi ewakuacyjne. Odprowadzanie ciepła zapobiega także termicznemu obciążeniu budynku, które może spowodować jego zawalenie.

Klapa oddymiająca dwuskrzydłowa FIRE2

Dwuskrzydłowe klapy oddymiające oferowane są z napędami zębatkowymi serii ZA lub DXD na 24 V DC w wariantach z owiewkami i dyszami kierującymi. Posiadają certyfikat stałości właściwości użytkowych wydany przez Zakład Certyfikacji ITB, a zastosowane napędy - Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP.

Klapa dymowa jednoskrzydłowa FIRE

Jednoskrzydłowe klapy dymowe oferowane są z napędami zębatkowymi serii ZA lub DXD na 24 V DC w wariantach z owiewkami i dyszami kierującymi. Klapy posiadają certyfikat stałości właściwości użytkowych wydany przez Zakład Certyfikacji ITB, a zastosowane napędy - Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP.

Napęd rygla okiennego FRA 11-BSY+

Napęd okuć okiennych montowany w miejscu tradycyjnej klamki służący do automatycznego ryglowania stolarki. Współpracuje ze wszystkimi napędami D+H wyposażonymi w technologię BRV, TMS+, BSY+ i ACB. Możliwy montaż do 4 napędów na jednym oknie.

FS 41 moduł zamykania sekwencyjnego napędów do okien

Moduł zamykania sekwencyjnego napędów - pozwala na ustalenie kolejności otwierania i zamykania nakładających się skrzydeł okiennych lub drzwiowych. Maksymalna moc 50 W (2 A) na skrzydło.

GE 628 V2 panel grupowy do sterowania napędami do oddymiania

Panel grupowy przeznaczony do central RZN-E oraz GVL-E. Służy do sterowania napędami do oddymiania w powiązaniu z panelem liniowym LE 513.

GSV Moduł rozdziału grupy

Moduł rozdziału grupy - do rozdzielania żył przyłączeniowych napędów jednej grupy na 2 linie po 3 żyły. W jednej grupie można podłączyć równolegle maks. 4 szt.

IM 44-E moduł impulsowy

Moduł impulsowy do central panelowych konwertujący sygnał ciągły na sygnał impulsowy. Pozwala na uruchomienie systemu oddymiania i kasowanie alarmu poprzez połączenie z głównym systemem ppoż. (SSP).

IM 44-K/M Moduł impulsowy

Moduł impulsowy do central modułowych i kompaktowych, konwertujący sygnał ciągły na sygnał impulsowy. Pozwala na uruchomienie systemu oddymiania i kasowanie alarmu poprzez połączenie z głównym systemem ppoż. (SSP).

IM 80 - Moduł impulsowy do central RZN

Moduł impulsowy do wszystkich central RZN konwertujący sygnał ciągły na impulsowy. Do montażu na szynie DIN.

Siłownik łańcuchowy KA 34

Grupa napędów przeznaczonych do stosowania we wszystkich typach okien. Siłowniki posiadają siłę do 300 N oraz wysuw do 1300 mm. Mogą być stosowane w systemach oddymiania i naturalnej wentylacji.

Oddymianie klatek schodowych i pomieszczeń

D+H od ponad pół wieku oferuje innowacyjne systemy oddymiania grawitacyjnego. Jesteśmy prekursorem w produkcji urządzeń zapobiegających zadymieniu oraz pierwszym producentem certyfikowanego elektrycznego systemu oddymiania. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam dostarczać sprawdzone i trwałe urządzenia oddymiające, które spełniają wymagania i normy przeciwpożarowe oraz oczekiwania inwestorów. Urządzenia oddymiające oferowane przez D+H Polska pozwalają na tworzenie kompleksowych instalacji, które można zastosować zarówno w dużych, jak i małych obiektach. Składowe systemu oddymiania to centrala oddymiania, czujka oddymiania, przycisk oddymiania, okna oddymiające lub klapy dymowe oraz drzwi wyposażone w certyfikowane siłowniki. Moduły wewnętrzne i panele do central oddymiania pozwalają na rozbudowę i dostosowanie funkcjonalności systemu oddymiania do potrzeb obiektu. Jak wskazuje nasze doświadczenie oraz przeprowadzone badania podczas pożaru największe niebezpieczeństwo stanowią dym i trujące gazy: dziewięć na dziesięć osób przebywających w budynku umiera z powodu zatrucia wysoce toksycznymi gazami. Dlatego tak duże znaczenie ma szybkie i sprawne oddymianie pomieszczeń i całych stref. Urządzenia do oddymiania skutecznie usuwają dym i trujące gazy pożarowe z budynku, pozwalając na bezpieczną ewakuację. Innym ważnym zadaniem grawitacyjnego systemu oddymiania jest obniżenie temperatury panującej podczas zdarzenia pożarowego wewnątrz obiektu i tym samym minimalizacja ryzyka stałego uszkodzenia budynku. Usuwanie dymu odbywa się na zasadzie tzw. efektu kominowego poprzez okna i klapy oddymiające umiejscowione w górnej części obiektu. Dopływ powietrza zapewniają okna lub drzwi napowietrzające znajdujące się w dolnej części budynku. Zespoły wsparcia projektowego D+H dobierają urządzenia oddymiające zgodnie z wytycznymi, uwzględniając funkcję i architekturę danego obiektu. Ponadto oferują wsparcie w zakresie montażu, uruchomienia oraz późniejszej konserwacji i serwisu.