Szukaj

Systemy oddymiania

System oddymiania odpowiada za usunięcie dymu i trujących gazów z obiektu podczas pożaru tak, aby zapewnić bezpieczne drogi ewakuacyjne. Odprowadzanie ciepła zapobiega także termicznemu obciążeniu budynku, które może spowodować jego zawalenie.

OSD 23 czujka dymu optyczna

Konwencjonalna, optyczna czujka dymu przeznaczona do stosowania z konwencjonalnymi centralami oddymiania. Działa na zasadzie światła rozproszonego.

TR 43-K przekaźnik odłączający

Przekaźnik odłączający ze zdublowanowymi bezpotencjałowymi zestykami przełącznymi do montażu na szynie "omega".

Sygnalizator akustyczny SA-K7N/6m

Sygnalizator optyczno-akustyczny o natężeniu światła do 6 metrów. Przeznaczony do sygnalizowania pożaru lub do potwierdzenia zadziałania urządzeń przeciwpożarowych. Przeznaczony do użytku wewnętrznego. Umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie. 

Owiewki do okien oddymiających

Owiewki, nazywane również deflektorami wiatru, pozwalają na uzyskanie lepszej czynnej powierzchni oddymiania i współczynnika przepływu w oknach dachowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie znacząco obniżyć koszty całej instalacji systemu oddymiania. Owiewki mogą być wykonane ze szkła lub metalu.

IM 80 - Moduł impulsowy do central RZN

Moduł impulsowy do wszystkich central RZN konwertujący sygnał ciągły na impulsowy. Do montażu na szynie DIN.

Napęd rygla okiennego FRA 11-BSY+

Napęd okuć okiennych montowany w miejscu tradycyjnej klamki służący do automatycznego ryglowania stolarki. Współpracuje ze wszystkimi napędami D+H wyposażonymi w technologię BRV, TMS+, BSY+ i ACB. Możliwy montaż do 4 napędów na jednym oknie.

Sygnalizator akustyczny SA-K7N/9m

Sygnalizator optyczno-akustyczny o natężeniu światła do 9 metrów. Przeznaczony do sygnalizowania pożaru lub do potwierdzenia zadziałania urządzeń przeciwpożarowych. Przeznaczony do użytku wewnętrznego. Umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie.

WFR 41 moduł przekazania sygnału pogodowego

Pogodowy przekaźnik przesyłowy - umożliwia przekazywanie sygnału zamknięcia do kolejnych central. Do zabudowy w miejscu wtykowym E1/E2 centrali.

SA-K5N sygnalizator akustyczny niskoprądowy

Niskoprądowy sygnalizator akustyczny do sygnalizowania pożaru lub do potwierdzenia zadziałania urządzeń przeciwpożarowych. Przeznaczony do użytku wewnętrznego. Cztery sygnały akustyczne do wyboru. Możliwość regulacji głośności.

FS 41 moduł zamykania sekwencyjnego napędów do okien

Moduł zamykania sekwencyjnego napędów - pozwala na ustalenie kolejności otwierania i zamykania nakładających się skrzydeł okiennych lub drzwiowych. Maksymalna moc 50 W (2 A) na skrzydło.

Oddymianie klatek schodowych i pomieszczeń

D+H od ponad pół wieku oferuje innowacyjne systemy oddymiania grawitacyjnego. Jesteśmy prekursorem w produkcji urządzeń zapobiegających zadymieniu oraz pierwszym producentem certyfikowanego elektrycznego systemu oddymiania. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam dostarczać sprawdzone i trwałe urządzenia oddymiające, które spełniają wymagania i normy przeciwpożarowe oraz oczekiwania inwestorów. Urządzenia oddymiające oferowane przez D+H Polska pozwalają na tworzenie kompleksowych instalacji, które można zastosować zarówno w dużych, jak i małych obiektach. Składowe systemu oddymiania to centrala oddymiania, czujka oddymiania, przycisk oddymiania, okna oddymiające lub klapy dymowe oraz drzwi wyposażone w certyfikowane siłowniki. Moduły wewnętrzne i panele do central oddymiania pozwalają na rozbudowę i dostosowanie funkcjonalności systemu oddymiania do potrzeb obiektu. Jak wskazuje nasze doświadczenie oraz przeprowadzone badania podczas pożaru największe niebezpieczeństwo stanowią dym i trujące gazy: dziewięć na dziesięć osób przebywających w budynku umiera z powodu zatrucia wysoce toksycznymi gazami. Dlatego tak duże znaczenie ma szybkie i sprawne oddymianie pomieszczeń i całych stref. Urządzenia do oddymiania skutecznie usuwają dym i trujące gazy pożarowe z budynku, pozwalając na bezpieczną ewakuację. Innym ważnym zadaniem grawitacyjnego systemu oddymiania jest obniżenie temperatury panującej podczas zdarzenia pożarowego wewnątrz obiektu i tym samym minimalizacja ryzyka stałego uszkodzenia budynku. Usuwanie dymu odbywa się na zasadzie tzw. efektu kominowego poprzez okna i klapy oddymiające umiejscowione w górnej części obiektu. Dopływ powietrza zapewniają okna lub drzwi napowietrzające znajdujące się w dolnej części budynku. Zespoły wsparcia projektowego D+H dobierają urządzenia oddymiające zgodnie z wytycznymi, uwzględniając funkcję i architekturę danego obiektu. Ponadto oferują wsparcie w zakresie montażu, uruchomienia oraz późniejszej konserwacji i serwisu.