TEAM Marek Pasierbski

Długołęka
System sygnalizacji pożarowej
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

GDAŃSK
SYSTEM ODDYMIANIA
Lastadia Office sterowanie wentylacją pożarową

Lastadia Office

Szczecin
sterowanie wentylacją pożarową
Napędy łańcuchowe CDP na Terminalu 1 Lotniska Chopina w Warszawie

Terminal 1 Lotniska Chopina

Warszawa
Napędy łańcuchowe CDP
Stara Kopalnia  z systemem oddymiania

Stara Kopalnia

Wałbrzych
SYSTEM ODDYMIANIA

Systemy sygnalizacji pożarowej

centrala sygnalizacji pożarowej Protec 6100

Protec 6100 to interaktywna, cyfrowa, adresowalna centrala sygnalizacji pożarowej. Przeznaczona jest do ochrony budynków o małej i średniej kubaturze, takich jak m.in. hotele, biura, sklepy. Montowana może być podtynkowo lub natynkowo. 
To, co wyróżnia centralę pożarową Protec 6100, to duża odporność na fałszywe alarmy, zwiększona czułość detektorów wykrywających zagrożenie pożarowe oraz łatwa, intuicyjna obsługa centrali.

6000PLUS/OP optyczna czujka dymu - czujka ppoż.

» Adresowalne
» Interaktywne
» Multisensorowe
» Posiadają zaawansowany algorytm analizy czynnika pożarowego
» Konstrukcja komory pomiarowej odporna na absorpcję kurzu
» Możliwość wyświetlania adresu logicznego na elemencie
» Wyposażone w sygnalizator akustyczny lub głosowy

Czujka zasysająca ProPoint PLUS

Czujka konwencjonalna z wysokiej jakości rozproszeniową detekcją optyczna/CO (SCD). Parametry:
» Prosta instalacja i możliwość programowania bez potrzeby podłączania urządzeń zewnętrznych,
» Możliwość ustawienia detekcji w trzech klasach czułości: A, B i C, 
» Monitorowanie przepływu powietrza każdej rurki, 
» Od 1 do 4 niezależnych kanałów detekcyjnych,
» Sumaryczna długość rurek próbkujących do 200 m.b., 
- możliwość programowania na 7 dni, 2 strefy czasowe, tryb Dzień/Noc. 

Czujka zasysająca Cirrus Pro 200

» Adresowalna czujka zasysająca wykorzystująca do detekcji tzw. komorę Wilsona
» Bardzo wczesne wykrywanie zagrożenia pożarowego
» Duża odporność na fałszywe alarmy (np. kurz, opary, skraplanie pary wodnej)
» Informacja o wykrytym zagrożeniu przekazywana jest za pomocą wyjść alarmowych oraz załączenia brzęczka i zapalenia diody na panelu przednim
» Prosta instalacja oraz konfiguracja
» Wymaga zewnętrznego zasilacza
» Sumaryczna długość rurek próbkujących do 200 m.b.
» Spełnia wymagania normy EN 54-20

Czujka zasysająca Cirrus Hybrid

Pierwsza czujka zasysająca na rynku, która posiada zintegrowane dwie technologie detekcji: optyczną oraz komorę mgłową zwaną również Wilsona. Jest całkowicie odporna na fałszywe alarmy powstałe na skutek obecności cząstek kurzu, pyłu czy wody. Wykrywa wszystkie typy pożarów, w tym z niewidocznym dymem. Czujka zasysająca Cirrus HYBRID została nagrodzona Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń Securex.

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 6000/MCP

» Do stosowania wewnątrz (6000/MCP) i na zewnątrz (6000/MCP/WP)
» Dostępny w wersjach natynkowej i podtynkowej
» Zgodny z normą EN 54-11
» Łatwa instalacja
» Plastikowa szybka w standardzie
» Łatwa naprawa po fałszywym alarmie

Sygnalizator akustyczny 6000/SSR2

» Adresowalny
» Przeznaczony do instalacji wewnątrz i na zewnątrz obiektu IP 65
» Niski pobór prądu
» Zasilany z pętli
» Możliwość regulacji głośności na poziomie 75, 95 lub 100 dB
» Trzy tony (zmienny, ciągły i impulsowy)
» Zintegrowany izolator zwarć
» Duża moc sygnału
» Łatwa instalacja

Obudowa kanałowa czujki dymu

» Przeznaczona do czujek Protec serii 6000PLUS
» Montowana na kanałach wentylacyjnych
» Odporna na fałszywe alarmy
» Jednorurkowy układ próbkowania powietrza
» Czuły wskaźnik przepływu
» Posiada filtr do pracy w zapylonym otoczeniu
» Wyposażona w opatentowaną rurkę Venturiego
» Możliwość zamówienia wersji dla czujek konwencjonalnych (3000PLUS/UG4DP)

Centrala pożarowa Protec 6500

» Jedno-, dwu- lub czteropętlowa, interaktywna, cyfrowa, adresowalna centrala sygnalizacji pożarowej
» Przeznaczona do każdego rodzaju obiektu
» Pętla pozwala na podłączenie do 200 adresów
» Możliwe podłączenie do 64 centrali w sieci
» Wyposażona w kolorowy wyświetlacz dotykowy 7"
» Konfiguracja na obiekcie przy pomocy komputera podłączonego przez port USB
» Łatwa w instalacji i eksploatacji
» Elastyczna w zakresie podłączenia elementów pętlowych
» Duża wydajność i odporność na fałszywe alarmy
» Zarządzanie w trybie True System Management
» Spełnia wymagania normy EN 54-2&4

Moduł linii bocznych i sygnalizatorów

» Interfejs linii bocznych i sygnalizatorów
» Pozwala na podłączenie jednej konwencjonalnej linii detekcyjnej oraz jednej linii sygnalizatorów konwencjonalnych
» Wymaga zewnętrznego zasilacza

Strony