Szukaj

Systemy sygnalizacji pożarowej

System sygnalizacji pożarowej pozwala nie tylko uruchomić alarm w obiekcie, ale przede wszystkim wykryć zagrożenie pożarowe na bardzo wczesnym etapie. Odpowiednie algorytmy eliminują także ryzyko fałszywych alarmów.

6000/MIP - moduł wejściowy

Moduł z wejściem monitorowanym, służącym do nadzorowania innych urządzeń i systemów bezpieczeństwa pożarowego. Zasilany z pętli dozorowej.

Interaktywna, adresowalna, optyczna czujka dymu wyposażona dodatkowo w sygnalizator akustyczny. Gwarantuje wysoką wydajność, szybką reakcję i możliwość alarmowania dokładnie w miejscu wykrycia pożaru.

6000PLUSOPHT czujka optyczno-termiczna

Interaktywna, adresowalna, multisensorowa czujka optyczno-termiczna. Zapewnia wysoką skuteczność w wykrywaniu zagrożenia pożarowego dzięki połączeniu dwóch typów detekcji.

Bezprzewodowa czujka optyczna z bateriami i gniazdem 6000/WLS/OP

Podwójnie optyczna technologia detekcji pozwala na szybkie wykrycie pożaru i minimalizuje ryzyko fałszywych alarmów. Wskaźnik LED zapewnia dobrą widoczność stanu alarmu.

6000/CCO moduł wyjściowy

Ten konfigurowany z centrali moduł pozwala na sterowanie dowolnymi urządzeniami zewnętrznymi za pomocą przekaźnika bezpotencjałowego NO/NC.

6000PLUS/OPHT/S czujka optyczno-termiczna z sygnalizatorem akustycznym

Interaktywna, adresowalna, multisensorowa czujka optyczno-termiczna z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym. Zapewnia wysoką skuteczność i możliwość alarmowania dokładnie w miejscu wykrycia pożaru.

Bezprzewodowa czujka termiczna z bateriami i gniazdem - 6000/WLS/HT

Czujka posiada dwa poziomy zadziałania sensora termicznego i zoptymalizowany wewnętrzny algorytm pozwalający zmniejszyć ryzyko fałszywych alarmów. Wskaźnik LED zapewnia dobrą widoczność stanu alarmu.

6000/16ZI moduł wejścia/wyjścia oraz linii bocznych i sygnalizatorów

Moduł 16-wejściowy lub 16 linii konwencjonalnych detekcyjnych, wymaga zewnętrznego zasilacza.

6000/16ZAI moduł wejścia/wyjścia oraz linii bocznych i sygnalizatorów

Moduł 16 linii sygnalizatorów konwencjonalnych, przy czym maksymalne obciążenie modułu to 5 A (1 linia to 3 A). Wymaga zastosowania modułu 6000/16ZI.

6000PLUS/OPHT/TS czujka optyczno-termiczna z sygnalizatorem akustycznym głosowym

Interaktywna, adresowalna, multisensorowa czujka optyczno-termiczna z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym głosowym. Zapewnia wysoką skuteczność i możliwość alarmowania poprzez komunikaty głosowe dokładnie w miejscu wykrycia pożaru.

System sygnalizacji przeciwpożarowej

System sygnalizacji pożarowej (SSP) stanowi bardzo ważne ogniwo systemu zabezpieczeń ppoż. w każdym obiekcie. Pozwala nie tylko uruchomić alarm, ale także wykryć zdarzenie pożarowe na bardzo wczesnym etapie ograniczając w ten sposób straty materialne i umożliwiając bezpieczną ewakuację. System sygnalizacji pożarowej Protec obejmuje m.in.: czujki pożarowe, czujki zasysające, ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), sygnalizatory SSP, centrale pożarowe i pozwalające na ich rozbudowę moduły kontrolno-sterujące. Systemy sygnalizacji pożarowej Protec pracują w oparciu o zaawansowane algorytmy, dzięki czemu skutecznie eliminują ryzyko fałszywych alarmów. SSP Protec to także różne typy detekcji, co pozwala na dopasowanie systemu przeciwpożarowego do specyfiki danego projektu, a także do różnych rodzajów przestrzeni występujących w ramach jednego obiektu.